• Vestingartillerie

  • Zr.Ms Celebes in gevecht met een Kota Mara (1859)

  • Zr Ms Karel Doorman en Zr Ms Willem vd Zaan

  • Neptunusdiploma

  • Citadel van Antwerpen

  • Lanciers de la Garde Imperiale (Hollanders)

53356783 1799563016816858 6243234576806707200 o

Waarom de petitie Meerjarenonderzoek dekolonisatie Nederlands-Indië

Een tussenevaluatie nu

Het Meerjarenonderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie en oorlog in Indonesië 1945- 1950’, uitgevoerd door drie onderzoeksinstituten, het NIMH, NIOD en KITLV, is nu ruim drie jaar aan de gang. De opdracht was in 2021 met (een) publicatie(s) te komen die een einde moest maken aan de jarenlang voortslepende publieke discussies over deze periode.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. Die discussies werden – zo is inmiddels gebleken - met opzet aangewakkerd door verschillende publicaties, documentaires en als klap op de vuurpijl het boek van Remy Limpach ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’, 2016.

In de opdracht van het kabinet staat duidelijk dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen in de brede context van de tijd van toen, dat antwoord geeft op (nog) levende vragen. Wat we nu feitelijk zien sinds de start van het onderzoek is dat tal van medewerkers tussentijds en bij voortduring de media opzoeken. Aan de Maatschappelijke Klankbordgroep, die het onderzoek begeleidt, vragen de onderzoekers echter zich terughoudend op te stellen in de media zodat het onderzoek ongestoord voortgang kan vinden.

Daardoor verschijnen tal van controversiële meningen over bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsdatum van de Republiek Indonesië en over het gebruik van excessief geweld – onderwerpen die juist onderwerp van studie zouden moeten zijn – voorzien van persoonlijke meningen van de onderzoekers in de media. Meningen zijn geen feiten en meningen met een politieke lading sieren een onafhankelijk onderzoeker niet. Bovendien gaan de onderzoekers elke discussie hierover uit de weg, terwijl de regering oproept tot debat en discussie in het belang van het onderzoek!

Een groeiende groep van verontruste mensen begon het onderzoek kritisch te volgen nadat zij die verschillende media-uitingen lazen en meer nog de eerste deelpublicaties. Dit werd nog eens versterkt door de eerste beelden van de film ‘De Oost’ waarin Nederlandse militairen in Indonesië in SS-achtige uniformen zijn gekleed. Grove geschiedvervalsing.

Deze groep ontdekte de contouren van wat er feitelijk aan de hand is. In toenemende mate blijkt dat de onderzoekers vooraf een stip op de horizon hebben geplaatst waar ze uit wilden komen. Dat blijkt een harde afrekening te zijn met de militairen die destijds zijn ingezet in Nederlands-Indië en allen die daarvoor verantwoordelijk waren. En ook het ontkennen of bagatelliseren van de bloedige periode vanaf 17 augustus 1945, die de Bersiap wordt genoemd en waarbij tienduizenden onschuldigen (ook duizenden Nederlanders) werden afgeslacht door een keur aan revolutionairen, terroristen en misdadigers.

De onderzoekers beweren in hun publicaties zelfs dat KNIL-officieren het koloniale racisme in hun genen hadden. Bovendien zet de centrale onderzoeksleiding het hele koloniale verleden als racistisch en principieel fout weg. Terwijl het kolonialisme geheel buiten de onderzoeksopdracht valt. Het onderzoek is dus van de rails gelopen en dreigt te ontaarden in een politieke afrekening met het totale koloniale verleden zelf en eenieder die daarbij was betrokken, van ambtenaar tot militair, van ondernemer tot politicus.

Dat allemaal volgens de hedendaagse normen en extreme politieke opvattingen die oproepen tot schuld, schande en boetedoening van ons Nederlanders. Het is de opvatting van de groep verontruste mensen dat de onderzoekers van de betrokken instituten onderzoek moeten doen conform de opdracht, in de context van de tijd, volgens integere academische normen en waarden. Een historicus moet de feiten vaststellen en interpreteren en daarbij zich de normen en waarden uit die tijd eigen maken, waarover ze schrijven.

Een historicus heeft niet de taak morele oordelen te vellen volgens de hedendaagse normen, waarden en politieke overtuigingen. Voor de opvattingen van voornoemde groep verontrusten verwijzen wij graag naar de wetenschappelijke analyses naar dit lopende onderzoek van de onafhankelijke onderzoeksgroep AURORE, samengesteld uit historici, juristen, andere wetenschappers, militairen, veteranen en familiaire betrokkenen bij de Indië-veteranen.

Door dit Meerjarenonderzoek botst een maatschappijopvatting op basis van een politieke agenda met de opvatting dat historisch onderzoek moet plaatsvinden volgens wetenschappelijk aanvaarde normen en op integere wijze. (Indië)veteranen, Indische-Nederlanders en alle anderen die destijds direct betrokken waren bij de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 - 1950 verdienen een dergelijk onafhankelijk en integer onderzoek. Daarom vragen we, uit naam van deze groeperingen en belanghebbenden, op korte termijn een onafhankelijke tussenevaluatie van het Meerjarenonderzoek. Steun ons en teken de petitie.

Onafhankelijk onderzoeksgenootschap Aurore

f t