• Vestingartillerie

  • Zr.Ms Celebes in gevecht met een Kota Mara (1859)

  • Zr Ms Karel Doorman en Zr Ms Willem vd Zaan

  • Neptunusdiploma

  • Citadel van Antwerpen

  • Lanciers de la Garde Imperiale (Hollanders)

Horloge Berenschot

                                                                                           


Inleiding

Johannes Gerardus Berenschot, de latere commandant van het KNIL,  legde in juli 1907 met goed gevolg het officiersexamen af aan de Koninklijke Militaire Academie en verkreeg diezelfde maand van de gouverneur van de AcademieGeneraal Berenschot - kopie, Louis Christiaan van den Brandeler, namens de minister van oorlog, Willem Frederik van Rappard, een ereprijs uitgereikt, bestaande uit een gouden horloge met inscriptie en een gouden ketting. 

Deze ereprijs werd eens in de twee jaar uitgereikt aan ten hoogste twee cadetten van het derde studiejaar, die tijdens hun verblijf op de Academie bijzonder hadden uitgeblonken in  studie en gedrag. De prijs was indertijd voor het laatst in 1904 uitgereikt.

De dood van Berenschot

Op maandagmiddag 13 oktober 1941 omstreeks 15.05 uur kwam Berenschot bij een vliegtuigongeval om het leven. Hij had een conferentie 23  Restanten van het vliegtuig waarmee Berenschot verongeluktemet de Britse opperbevelhebber in het Verre Oosten Sir Robert Brooke Popham te Batavia en wilde van daar terugkeren naar zijn hoofdkwartier te Bandoeng. Zijn Lockheedtoestel Lodestar transportvliegtuig stortte vijf minuten nadat het was opgestegen van het nietmilitaire vliegveld Kenajoran neer en vloog vervolgens in brand.

Door het neerstorten van het vliegtuig ontstond een brand, waardoor een aantal huizen in dHorloge Berenschot2e as gelegd en 25 inlanders werden gedood. Later zou zijn gebleken dat tijdens de start de linkermotor van het toestel was afgeslagen en de piloot kennelijk geen kans zag het toestel recht te trekken, waarna het met één vleugel omlaag neerstortte.

Het horloge

Het horloge van Berenschot werd teruggevonden in de geblakerde resten van het vliegtuig en later aan de familie teruggeven.

Dankwoord

Dit artikel kon worden geschreven dankzij de genereuze hulp van de familie Berenschot.


 

[ Terug ]

 

 

f t