E.J.Schoemaker


Korte introductie

Luitenant-kolonel der cavalerie b.d. E.J. Schoemaker volgde de Koninklijke Militaire Academie en werd in 1966, in de rang van tweede luitenant, benoemd tot pelotonscommandant. Hij was in het vervolg van zijn loopbaan onder meer actief als eskadronscommant, vervulde functies binnen de staf en was hierna werkzaam in de functie van bataljonscommandant in 't Harde. Schoemaker verliet de dienst in 1997 met functioneel leeftijdsontslag en is tegenwoordig als vrijwilliger actief als plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Museum Nederlandse Cavalerie (in de "volksmond" het  Cavaleriemuseum genoemd).


Het bestuur van de Historische Collectie Cavalerie  stuurt naar Bussum Bridgehead een Centurion, een Leopard I en een Chaffeetank. BrencarrierDe organisatie van Bussum Bridgehead vroeg dan ook aan luitenant-kolonel Schoemaker als eerste wat zijn gedachten waren over het fenomeen Bussum Bridgehead.

Schoemaker antwoordde dat hij re-enactment een hele goede manier vindt om de geschiedenis in beelden uit te leggen, vooral ook aan hen die hierin minder onderlegd zijn. Hij haalde hierbij het voorbeeld aan van leerlingen van een school, die in de veronderstelling waren dat de eerste Wereldoorlog na de Tweede Wereldoorlog had plaatsgevonden. Schoemaker vindt ook dat Bridgehead  een belangrijke brugfunctie kan vervullen in de contacten tussen burgers en militairen.

De Stichting Museum Nederlandse Cavalerie werd in 1959 opgericht.  Het Ministerie van Defensie onderhoudt tegenwoordig nog steeds de infrastructuur van de Historische Collectie Cavalerie en zorgt voor de CenturiontankNutsvoorzieningen maar voor het overige dient de Historische Collectie Cavalerie zichzelf te bedruipen.

Schoemaker vertelde dat het Museum dat onder meer lukt dankzij donaties van de omgeveer 1.000 vrienden van de Historische Collectie, de donateurs. De Historische Collectie Cavalerie trekt jaarlijks omgeveer 6.000 tot 7.000 bezoekers, waarvan de helft burger is.

Een belangrijke taak van de Historische Collectie is, naast het beheer en onderhoud aan de collectie, het geven van onderwijs aan scholen en het stimuleren van docenten hun klas mee te nemen naar de Historische Collectie ten einde aldaar een beeldende geschiedenisles bij te wonen.

Het doet Schoemaker leed ("dat doet heel erg pijn") dat de tankregimenten Regiment Huzaren van Sytzama, het Regiment Huzaren Chaffee cavaleriePrins van Oranje en het Regiment Huzaren Prins Alexander in 2012 werden ontbonden (nu is alleen het Regiment Huzaren van Boreel nog over) en dat het zware materieel, de tanks, in de verkoop werden gedaan. Hij zei dat tanks onderdeel uitmaken van het systeem, waarin diverse wapens een rol spelen, die complementair zijn. Het is zijns inziens onverantwoord daar zomaar een schakel tussenuit te halen.

De organisatie van Bussum Bridgehead vroeg Schoemaker ook hoe hij, gezien alle bezuinigingen op Defensie, Leopard1tankcavaleriede toekomst van de Historische Collectie Cavalerie ziet. Daarop antwoordde hij dat hij hoopt dat het slechtste scenario geen werkelijkheid zal gaan worden, die waarin de Collectie uiteindelijk wegens gebrek aan fondsen zal moeten worden opgeheven.

Dat zou inderdaad diep te betreuren zijn, want niet alleen zou daarmee een unieke Historische Collectie voor bezoekers verloren gaan maar ook een school voor militairen, waarin zij kennis kunnen nemen van hun eigen geschiedenis. Wij hopen dat het niet zover zal komen en moedigen bezoekers van deze website aan een kijkje te nemen op de pagina  over de Historische Collectie Cavalerie en vervolgens een bezoek te brengen aan deze zeer waardevolle en interessante collectie!

  Cavalerie_inactie


 

[ Terug
f t