Navy Amphibian Beirut 1982


UNIFIL

De United Nations interim Force in Lebanon (UNIFIL) was actief van 25 januari 1979 tot en met 6 november 1985.  In 1975 Minister de Ruijterbrak in Libanon een burgeroorlog uit, waar onder druk van de Arabische Liga in oktober 1976 een tijdelijk einde aan kwam. Mede door een machtsvacuüm kreeg de PLO de kans vanaf Zuid-Libanon aanslagen op Israëlisch gebied te doen.

Na een van dergelijke aanslagen, op 11 maart 1978, bezette Israël een deel van het Libanese grondgebied. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties riep Israël op tot terugtrekking en besloot tot het oprichten van een vredesmacht, de UNIFIL. Deze mocht alleen geweld gebruiken ter zelfverdediging en ter uitvoering van het mandaat.  Hoofdkwartier werd de UNTSO-post in Naqoura.

Dutchbatt en Dutchcoy

De Nederlandse regering kreeg op 18 januari 1979 het verzoek een pantserinfanteriebataljon voor UNIFIL te leveren; Overste Lensink23met dit verzoek ging de ministerraad op 19 januari 1979 akkoord en het 44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso werd voor deze taak beschikbaar gesteld.

Dutchbatt zou voor de duur van een jaar worden uitgezonden.  In september 1983 besloot de regering een compagnie, Dutch Infantry Company, Dutchcoy, dat soortgelijke taken zou uitvoeren als Dutchbatt, te handhaven in Libanon.

Dutchbatt bestond uit een staf en verzorgingscompagnie, een pantserondersteuningscompagnie en twee pantserinfanteriecompagnieën. Daar was een aanvullingsdetachementencompagnie aan toegevoegd Sietse Hoekstradoor de Koninklijke Landmacht.

De sterkte van Dutchbatt wisselde van 832 personen (1979) tot  818 personen (1980) . Daarnaast leverde Nederland 7 stafofficieren voor het hoofdkwartier in Naqoura.  Dutchbatt was georganiseerd als een zelfstandig pantserinfanteriebataljon en bestemd voor mobiel optreden tegen gepantserde eenheden. 

Daartoe dienden YP 408 pantservoertuigen, zware mortieren, TOW antitankwapens en Carl Gustav terugstootloze vuurmonden. In september 1983 werd Dutchbatt teruggetrokken en vervangen door Dutchcoy.

Dutchcoy bestond uit 155 manschappen, onder wie 4 marechaussees en een genieploeg van 10 personen.

Optreden

Dutchbatt kreeg een terrein toegewezen van 250 vierkante kilometers. Iedere compagnie was voor een deel van de Dutchbatt zone verantwoordelijk en daar werden observatieposten opgericht. UNIFIL soldaatIn het begin werden er veel patrouilles  te voet verricht maar later werden luister of waarnemingsposten in de plaats daarvan opgericht.

Daarnaast werden, om het contact met de bevolking te onderhouden, sociale patrouilles gelopen. Dutchcoy nam later het gebied over van de C Compagnie.

De taak van Dutchbatt was het bezetten, bewaken en beveiligen van het eigen bataljonsvak door middel van observatieposten, roadblocks en patrouilles. Hierdoor moesten infiltraties van de Israel Defence Forces, de De Facto Forces en de PLO voorkomen worden. UNIFIL-nieuw-materieel 200x399 2e538497e74b61bb223b504aa701214bVanaf 1980 leverde Dutchbatt een wachtdetachement ter grootte van een peloton voor de begeleiding van convooien. UNIFIL was echter niet altijd in staat haar taak als vredeshandhaver uit te voeren en opereerde vanaf 1982 feitelijk in door Israël bezet of gecontroleerd gebied.

"Boven de zuidgrens van Libanon met de noordgrens van Israël was een stuk “Haddad Land”,  waar een Libanees zat die een zone  beveiligde.  Die had regelmatig de neiging om ons te beschieten. Normaal gesproken kondigde hij dat netjes aan maar hij deed dat ook wel eens niet. Op een keer ontplofte een granaat binnen een afstand van 25 meter van de mess. Toevallig zat iedereen binnen, maar als dat niet zo was geweest…" (Bernard Schutte, bedrijfsmaatschappelijk werker in Libanon, in: Terug van weggeweest. Nederlandse uitzendingen en missies. EGO. Bladzijde 25).


 Bronvermelding

  • 1998. Terug van weggeweest. Nederlandse uitzendingen en missies. 1946 tot 1998. EGO. Maandblad van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.  
  • 2000. Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945. SDU Uitgevers. Den Haag.
  • UNIFIL op de website van de Verenigde Naties 

[ Terug

f t