Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Kokkelinkvlag themazondag bronbeek atjeh DSC 6036 kokkelink vlag


 Inleiding

Op Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek vindt u op de eerste verdieping, naast de zogenaamde Japan-zaal, in een donker hoekje een Nederlandse vlag met daarop de namen van zestien personen geschreven. Egroepmetcoosjer staat echter geen bordje bij dat enige uitleg omtrent deze driekleur verschaft. Aan de expositie van de vlag, dus zonder enige toelichting geëxposeerd, gaat een interessante historie vooraf.

Mauritz Christiaan Kokkelink (1913-1995), ridder der Militaire Willemsorde,  wist tijdens de bezetting van Nederlands Nieuw-Guinea door Japan met zijn troep moedig stand te houden en de vijand gevoelige verliezen toe te brengen. Tijdens deze periode droegen hij en zijn makkers de Nederlandse vlag steeds met zich mee in hun half vergane ransels. Na de capitulatie van Japan schreven Kokkelink en zijn medestrijders, waaronder een jong meisje, Coosje Ayal, hun namen op het doek. De vlag werd na de Tweede Wereldoorlog aan Koningin Wilhelmina aangeboden en uiteindelijk aan Museum Bronbeek gedoneerd.

Eerste bedrijf: de vlag  als achtergrond tentoongesteld

Nadat de Kokkelinkvlag gedurende enige tijd hetzelfde lot dreigde te ondergaan als zoveel andere topstukken van Museum Bronbeek, ongezien verstoffen in het depot onder het museum, werd de driekleur tentoongesteld in de Japan-zaal. Adjudant onderofficier, veteraan uit de Politionele Acties, Korea en Nieuw-Guinea, George Wilhelm Keller, had echter ernstige bezwaren tegen de wijze van expositie.  Bronbeek had namelijk besloten het symbool van volhardend verzet te doen dienen als achtergrond voor Nederlandse en Japanse wapens. Hierbij werd voorbij gegaan aan het feit dat men wel wapens kan exposeren maar de persoon die de wapens bediende niet naar de achtergrond moet verdringen.  Brief Konini

Keller echter was als braaf soldaat niet voor één gat te vangen en schreef brieven naar de hoogste instanties, waaronder de Koningin en de Commandant der Strijdkrachten.

Het Hoofd Collecties van Bronbeek schreef in januari 2011 aan de commandant, indertijd kolonel G.H.J. Noordanus, over de presentatie van dBrief pj Verhoeven 1e vlag:  "Het museum bezit een topstuk dat het verzet (van de bevolking) bij uitstek vertegenwoordigt. De redactieraad heeft deze vlag dan ook opgenoBrief pj Verhoeven 2men in de ten toon te stellen objectenlijst". De redactieraad maakte daarnaast de volgende afweging: "De strijd in Indië was een ongelijke strijd maar de ongelijkheid bestond niet uit een technische ongelijkheid noch uit een numerieke ondergeschiktheid" (sic).

"Oorlog zonder wapens en zonder slachtoffers is niet het beeld dat wij de jeugd willen tonen. Daarom is gekozen om Japanse en KNIL wapens tegenover elkaar te zetten."

Tweede bedrijf: de vlag zonder toelichting weggestopt in een hoek

De vlag, een "topstuk" volgens de redactieraad van Bronbeek, staat nu in een vitrine, zonder enige toelichting, zonder foto's van de hoofdpersonen, zonder een bord met een verklarende tekst, wat de vlag betekend heeft  en van wie de namen op de vlag waren, opgesteld. In een Buigen voor de Japanse vlagvitrine achter  spiegelend glas, waardoor de driekleur moeilijk te bezichtigen is, geplaatst in een zijgang van de zogenaamde Japanzaal, die beheerst wordt door een weergave van de Japanse vlag.   Net als tijdens de bezetting van Nederlands-Indië door Japan heerst op Bronbeek  nog steeds de Japanse vlag over de (Kokkelinkvlag, symbool van de) NGered door de Kempeitaiederlandse driekleur.

Indien Museum Bronbeek wel de ruimte neemt een (vorm van) toelichting te geven over de Japanse Kempeitai (Japanse politie, wiens werkwijze te vergelijken was met die van de Duitse Gestapo) en daar lovende woorden voor over heeft - waarom dan niet wat letters voor ridder der Militaire Willemsorde Mauritz Christiaan Kokkelink en diens verzetsgroep? En waarom weggestopt in een zijgang, waar de vlag niet van enige afstand bekeken kan worden, terwijl er wel alle ruimte wordt gegeven aan de vlag van Nippon?

Derde bedrijf: consequenties voor adjudant-onderofficier Keller

Na de interventies van Keller werd zijn positie als gids op Bronbeek, hoewel in die functie zeer geliefd, steeds moeilijker.  Nadat tijdens een openbare bijeenkomst met als eregast Koningin Beatrix de echtgenote van Keller, dan al meer danKeller en de vlag twintig jaar vrijwilligster op Bronbeek,  en plein public van het terrein van Bronbeek verwijderd werd nam hij ontslag. Keller staat tegenwoordig alom bekend als een lastpost en ontvangt voor evenementen, die op het terrein van Bronbeek plaatsvinden, geen uitnodigingen meer.  En dat is bepaald ironisch.

Keller, strijder voor de Nederlandse zaak tijdens de Politionele Acties, op Korea en Nieuw Guinea, gedurende meer dan dertig jaar werkzaam als gids op Bronbeek - met hart voor de strijd van het Nederlandse- en Indische leger -  is niet meer welkom omdat hij kritisch is geweest ten aanzien van de opstelling der collectie. We zullen aan hem denken, tijdens Veteranendag 2016, wanneer alle veteranen, minus één,  weer in het centrum van de belangstelling zullen staan.

Zie ook


 

 [ Terug ]

 

 

 

 

f t

Login