Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pistool Raymond Westerling2


Artikel is samengesteld uit diverse interviews met kapitein Raymond Westerling


Kapitein Westerling over de politiek:

Of er indertijd sprake was van een militair apparaat als staat in de staat? Als dat zo was hadden we de eerste politionele actie doorgezet. Op politiek bevel moesten we die stoppen. Het heeft ons duizenden jongens gekost. Voor een poppenkast. Als men het eerlijk had gemeend met Indonesië dan hadden we toen doorgestoten. 

Over oorlogsmisdaden en Dr. Drees

Ik zou het woord "misdaden" los willen zien van "oorlogsmisdaden". Er zijn excessen gepleegd. Bepaalde personen zijn gestraft. We moeten trouwens niet alleen over Nederlandse oorlogsmisdaden praten. Hoe zou u reageren als u een vriend in stukken gesneden terugvindt?

Ik kan mij dan voorstellen dat iemand in het heetst van de strijd buiten zijn boekje gaat. Wraak keur ik niet goed maar we mogen niet generaliseren. Het was beslist geen losgeslagen bende. 

Westrling aan het woord

Op Celebes hebben in drie gevallen mensen van mij iets gedaan wat niet kon. Ik heb die mensen onmiddellijk van hun functie ontheven. Mijn eigen ordonnans pleegde een misdrijf: hij verkrachtte een vrouw in een kampong en doodde haar en haar drie kinderen uit angst. Deze man leeft niet meer. Hij heeft de kogel gekregen. Als hij meteen had bekend was hij door mij ter plaatse neergeschoten. 

Dr. W. Drees noemde mijn acties op Celebes in een adem met oorlogsmisdaden. De strijd in Indonesië is voor mij een moeilijke periode geweest. Ik moest voor mijn daden verantwoording afleggen tegenover een Nederlandse hoge legerleiding. Maar als mens wens ik moreel mijn daden te verantwoorden tegenover het Indonesische volk. De zogenaamde oorlogsmisdaden, waarover Drees het heeft, behoren tot de Fabeltjeskrant. 

Als deze en ook latere insinuaties van zijn kant op waarheid hadden berust dan is er destijds voor hem ruimschoots de gelegenheid geweest om mij te laten vervolgen. Zoals u weet is daar nooit sprake van geweest. Maar dat hij nu, na twintig jaren (in 1969), terwijl hij al zo lang geen deel meer uitmaakt van de regering, opnieuw met dezelfde aantijgingen komt krijg ik er genoeg van. 

Over het standrecht, executie ter plaatse

Als ik in Indonesië het standrecht niet had ingevoerd had men de Indonesische verliezen met tweehonderd kunnen vermenigvuldigen maar dan 195 maal het aantal onschuldigen.  Als ik door iemand te doden duizenWesterling draagt commando overden kan redden doe ik dat. Na de capitulatie van Japan zorgden troepen moordenaars, rovers en terroristen voor de meest onvoorstelbare slachtingen onder hun eigen volk. 

Het standrecht komt uit mijn koker. Voor outsiders is het toepassen van standrecht misschien een onverantwoordelijke, een beestachtige daad. Maar voor insiders, die rekening houden met de omstandigheden en de oosterse mentaliteit, is het een daad die vele levens spaart. 

Ik heb altijd twee barometers gehad: mijn geweten en de reacties van het volk. Dan merk je gauw wanneer je een fout maakt. 

Over of men (de politiek) wist wat er zich in Indonesië afspeelde

Nederland heeft nooit willen begrijpen wat de juiste toedracht van de gang van zaken was. Het was trouwens te weinig en verkeerd ingelicht. Ik werd bijvoorbeeld eens met vier man gedropt om 200.000 Japanners te ontwapenen. 

Over de publieke opinie

Ik heb lak aan de publieke opinie omdat het een windwijzer is. Ik heb twee barometers gehad: mijn geweten en de reacties van het volk, waaraan ik steeds mijn daden heb getoetst en waar ik van houd. Ik wil nu nog rekening en verantwoording afleggen voor mijn daden.

Maar wie moet mij verhoren? Mensen die zelf boter op hun hoofd hebben? Mensen die mijlenver van het actieterrein gezeten hebben, moeten die militairen beoordelen? Opening van zaken juich ik echter toe. 

Over de psycholoog J.E. Hueting (excessennota)

Dr. Hueting zou verklaard hebben een nieuw geweer uitgeprobeerd te hebben op een gewonde Indonesiër, die hij doodschoot. En die zou dan bevoegd zijn anderen van oorlogsmisdaden te beschuldigen?Westerling te Basoedjadjar

De hele dr. Hueting interesseert mij verder niet en zijn uitlatingen zijn voor mij persoonlijk van nul en generlei waarde. Ik vraag mij alleen af of of zijn uitlatingen anno 1969 ingegeven zijn door een oprecht persoonlijk gevoel van berouw of dat hier sprake is van een vooropgezet spel. 

Over de houding van Nederland na de Japanse capitulatie

 Waarom heeft men zo'n slappe houding aangenomen en bij tachtig miljoen mensen illusies gewekt die men niet wilde nakomen? Nederland heeft dezelfde fout gemaakt op Nieuw-Guinea en het Indonesische volk in de steek gelaten.  

Over de kwestie Jungschlaeger

Ik heb destijds telegrafisch de Indonesische regering aangeboden om zonder vrijgeleide naar Indonesië te komen en aldaar te getuigen in de zaak Jungschlaeger, met de reële mogelijkheid zo persoonlijk verantwoording af te leggen voor mijn daden. Van dit telegram zijn destijds afschriften gegaan naar Hr. Ms. de Koningin, Prins Bernhard en alle toenmalige ministers. Maar zowel de toenmalige Nederlandse regering als de toenmalige Indonesische regering bleken daar heel weinig voor te voelen.

Westerling en generaal Spoor

Ik trok mij terug in het hoofdkwartier om in grote lijnen mijn plan de campagne voor de bezetting van Djokja te maken. Ik heb dat plan persoonlijk naar generaal Spoor gebracht. Toen ik mijn rapport overhandigde zei ik: "Generaal Spoor, mag ik u een paar vragen stellen?" Hij zei: "Ja natuurlijk, Westerling". 

Ik zei: "Generaal Spoor, er komt dus een tweede politionele actie. We hebben, politiek gesproken, ik zeg politiek gesproken, pijnlijke ervaringen met de eerste actie gehad. Kunt u mij als mijn directe commandant verzekeren dat het met de tweede politionele actie niet dezelfde kant opgaat als met de eerste?"

Toen werd Spoor (op mijn erewoord) bleek en hij zei tegen mij: "Westerling, dat kan ik niet". Toen was mijn antwoord: "Generaal, hier heeft u mijn sterren op uw tafel. Morgen heeft u schriftelijk mijn verzoek om ontslag".  En dat heb ik ook prompt gedaan. 

Over de aantallen doden waar Westerling verantwoordelijk voor zou zijn

Ik zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 42.000 mensen maar u kunt dit aantal gerust door tien delen. Persoonlijk schat ik verantwoordelijk te zijn voor 600. En ik ben ervan overtuigd door die 600 te doden duizenden onschuldigen te hebben gered. 

f t

Login