Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Hans Warmer 010


Zie ook het album (copyright: Gerard van der Lee)


Vroege jaren

Johannes Franciscus (Hans) Warmer (geboren te Haarlem op 4 maart 1925 en overleden bij het strand van Madoera op 15 oktober 1948) was een Nederlands sergeant der Mariniers en aHans Warmer 004ctief tijdens de Politionele Acties. Al snel na de geboorte van de drie kinderen verhuisden de ouders naar Bussum, waar de vader, Antonius Warmer, filiaalhouder werd van een slijterij. In Bussum werd nog een vierde kind geboren.

Een aantal jaren later vertrok het gezin naar Hilversum, waar de jongste zoon en het vijfde kind, geboren werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hans Warmer ingedeeld bij de Arbeidsdienst en te werk gesteld in de Noordoostpolder en Heythuizen, in De Peel. Vanuit de Peel wist hij te ontsnappen en dook later, om te ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland, onder op een boerderij in Loenen aan de Vecht.  

Bij de Mariniers

Hans Warmer kwam op 21 juli 1945 in Tilburg op, werd ingedeeld als Marinier der derde klasse en op 25 augustus overgeplaatst naar Camp Top Hat. Na nog twee overplaatsingen (op 14 septemberHans Warmer 005 naar het Depot Korps Mariniers Tilburg en op 19 november naar de Afdeling Mariniers in Amsterdam, waar zijn opleiding plaatsvond) werd hij op 1 maart 1946 bevorderd tot Mariniers der tweede klasse. Op 18 maart werd hij overgeplaatst bij de Mariniers, afdeling Bergen op Zoom en begin mei 1946 ingescheept op MS "Tabinta" met als eindbestemming Nederlands-Indië.

Warmer passeerde op 16 mei de Keerkring en ontving het Diploma van Neptunus. Niet veel later, op 4 juni 1946, bereikte de "Tabinta" haar bestemming en werd Warmer op de Marinierskazerne te Soerabaja geplaatst. Op 1 maart 1947 volgde zijn bevordering tot Marinier der eerste klasse Oorlogsvrijwilliger, op 1 december 1947 die tot Korporaal der Mariniers en op 1 april 1948 werd hij benoemd tot Sergeant der Mariniers.

Activiteiten tijdens de Eerste Politionele Actie

Warmer nam met zijn Mariniers waarschijnlijk deel aan de Eerste Politionele Actie (vanaf juli 1947). Hij was toen ingedeeld bij de Amfibische Technische Eenheid Oost (ATE)  van de Mariniersbrigade. Hans Warmer 012Eerder maakte hij deel uit van de Naval Construction Company en de voorganger van de ATE, het Geniebataljon.

In deze periode braken de Mariniers uit de enclave Soerabaja en veroverden, samen met de andere troepen, Madoera, Malang en Oost-Java ten oosten van de lijn Soerabaja-Malang. Op een zeker moment werd Warmer uitgeleend aan de NV Standard Vacuum Sales Company, gevestigd te Soerabaja.

Hij ontving later een getuigschrift, waarin zijn activiteiten als "surveyor" in de periode mei tot en met december 1947 als uitstekend werden beoordeeld. In het rapport stond ook de aanbeveling Warmer een "field survey position" (positie als landmeter) te verschaffen.

Taken van de Amfibische Technische Eenheid Oost

Tot de taken van de Amfibische Technische Eenheid behoorde, naast constructiewerkzHans Warmer 016aamheden, ook het faciliteren van de uitvoering van landingen. De taak van Warmer was de landingsplaats te verkennen; hierbij diende de hellingshoek van de bodem voor het strand in kaart te worden gebracht, zodat de bestuurders van de landingsvaartuigen wisten hoever van de kustlijn ze moesten ankeren en de ladingsklep laten zakken.

In de zomer van 1948 vertrok Warmer voor een verlof naar Nederland, waar hij op 7 juli van dat jaar op Schiphol arriveerde. Eind augustus keerde hij naar Nederlands-Indië terug en nam in oktober 1948 aan zijn laatste landing deel. Deze landing werd uitgevoerd vanaf een grote landingscraft tank (LCT); bij de operatie was ook Hr. Ms. Tidore, een korvet, commandant luitenant-ter-zee I.F.W.P.  Jansen, aanwezig. Op 14 oktober vertrok een landingsgroep met een klein landingsvaartuig voor infanterie vanaf de LCT naar het strand op Madoera.

De dood van Warmer

In de morgen van 15 oktober om half vijf, keerde een groep van 19 man met een radiojeep na een verrichtte oefenopdracht in een klein landingsvaartuig terug. Waarschijnlijk geraakte een landingsklep los door de branding en opende zich, waardoor de sloHans Warmer 024444ep water maakte, omsloeg en zonk. Hoogstwaarschijnlijk en volgens een getuige was men vergeten de sluiting van de klep veilig te stellen.

Het ongeluk gebeurde zo snel dat men niet in staat was de reddingsvesten te pakken te krijgen; volgens overlevering redde Warmer nog een aantal mensen het leven alvorens zelf in de golven om te komen. In totaal verdronken zes manschappen en wisten 13 het er levend vanaf te brengen.  De doden waren:

  • L.E. de Haas sgt. telegrafist van de MarineBemanningslid van HMS. MS “Tidore“
  • H. van Lohuizen, Marinier II – A.T.E.
  • J.F. Warmer sgt Marns  – A.T.E.
  • H.A. Vrolijk  Marinier II –  A.T.E. ,
  • H. Landman Marinier II  (verpleger)
  • L.J. Moerkens Korpl. Marns – A.T.E. (verbindingsman).

De teraardebestelling met militaire eer van Warmer vond plaats te Kembang Koening.


Bronvermelding


 [ Terug ]

 

 

f t

Login