Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

P1150012

 


W.J.C. Coops. Op koers naar Nagasaki. 45 jaar marinedienst van Herman Hendrik Tomotheus Coops (1793-1865). De Bataafse Leeuw. 2015. Met veel en unieke foto's geïllustreerd. 


Inleiding

"Op koers naar Nagasaki", over het leven van vice-admiraal Herman Hendrik Timotheus Coops (Doetinchem, 12 augustus 1793 - Stad Doetinchem 24 juli 1865), werd geschreven door zijn verre verwant, mr. W.J.C. (Willem) Coops. Willem CoopsDe vader van vice-admiraal Coops was een broer van diens rechtstreekse voorouder Willem D. Jzn. Coops. De schrijver groeide op met een portret van zijn zeevarende voorouder aan de muur, waardoor zijn interesse opgewekt en hij aangespoord werd tot nadere bestudering van Coops. 

"Op koers naar Nagasaki" werd eind 2015 officieel gepresenteerd te Doetinchem, waar Coops in 1793 geboren werd, en formeel aangeboden aan Niels Joosten,  de toenmalige burgemeester van die stad.

Na het gebruikelijke voorwoord en een dankbetuiging begint het werk met een korte familiegeschiedenis. Coops werd geboren in een patriottische familie, die behoorde tot de gegoede burgerij van Doetinchem. Diens vader verzocht in 1807 aan Minister van Marine Carel Hendrik graaf Ver Huell zijn zoon Herman op te nemen in de Marine en Coops trad derhalve nog datzelfde jaar als cadet-élevé aan bij het Marine Instituut te Feijenoord. 

Coops in Franse dienst, de expedities naar Saparoea en Palembang en de Java-oorlog

Coops vervolgt zijn werk met een korte bespreking van het leven van Coops in Franse dienst tot diens ontslagaanvraag in 20 februari 1814. Coops werd toen gevangen gezet in Fort Lamalgue, in afwachting van een keizerlijke beslissing. Tweede expeditie palembangHij keerde uiteindelijk nog in het voorjaar van 1814 terug naar het vaderland, waar hij zijn diensten aanbood aan koning Willem I en kort daarop met Zr. Ms. fregat Maria Reigersbergen naar Nederlands Oost-Indië vertrok. 

Coops gaat uitgebreid in op de toenmalige omstandigheden rond het herstel van het Nederlandse gezag in deze contreien en de lotgevallen van zijn voorouder aldaar. Deze nam in 1817 deel aan de expeditie naar Saparoea aan boord van eerder genoemd schip.

De tocht naar de Molukken beschrijft de auteur met veel verve en unieke illustraties. In het jaar 1821 maakte Coops deel uit van de troepen die betrokken waren bij de tweede expeditie naar Palembang, waarna hij van 16 augustus 1821 tot 1 januari 1822 aan boord van het wachtschip te Soerabaja diende en bij Koninklijk Besluit van 3 juli 1820 nummer 58 voor zijn verrichtingen te Palembang werd benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde. 

Coops keerde in 1822 naar Nederland terug, waar hij in het huwelijk trad en pas in 1824 aan boord van de Maria Reigersbergen een reis om de wereld maakte. Deze ontdekkingstocht wordt door de schrijver uitgebreid en met veel unieke afbeeldingen beschreven.

Na bovengenoemde exercitie nam Coops in 1825 aan boord van de Javaan, bij de landingsdivisie te Semarang, deel aan de strijdhandelingen der Java-oorlog, die dat jaar was uitgebroken. Voor zijn verrichtingen werd hij onderscheiden met de medaille voor de oorlog op Java. 

Belgische Opstand en wederwaardigheden in Japan

Coops kreeg verlof naar Nederland terug te keren en maakte vanaf de zomer van 1827 op de Javaan deel uit van de bemanning van het Middellandse Zee-eskader, de Oostelijke Levant Divisie, gelegen te Smyrna. Ook die periodeZr. Ms. Palembang wordt in extenso en met veel en unieke illustraties beschreven. Eenmaal teruggekeerd in het vaderland was aldaar de Belgische Opstand (1830)  uitgebroken en voer Coops op de Javaan richting Antwerpen. 

Alle verwikkelingen waarin Coops toen en kort daarop verstrikt raakte en de reizen die hij in deze tijd maakte kunt u lezen in "Op koers naar Nagasaki". In de jaren veertig voer Coops gedurende enige tijd met Zr. Ms. fregat Palembang in de Indische wateren, om vervolgens, in 1844, uiteindelijk koers te zetten naar Japan. 

Coops beschrijft in zijn boek de geschiedenis van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan en uitgebreid de activiteiten van Coops, onder meer aan de hand van het dagboek van luitenant-ter-zee tweede klasse O.A. Uhlenbeck, met wie Coops een gecompliceerde verhouding had.

Coops keerde uiteindelijk in 1845 definitief naar Nederland terug, waar hij werd benoemd tot commandant in de monden van de Maas en Goedereede, tevens commandant van Zr. Ms. fregat Schelde, het wachtschip te Hellevoetsluis. In december 1849 volgde de toekenning van zijn laatste functie, die van directeur en commandant der Marinebasis te Vlissingen. 

Conclusie

De rijke en zeer interessante loopbaan van vice-admiraal Coops, maar ook diens persoonlijke wederwaardigheden, worden door diens nazaat uitstekend, goed gedocumenteerd en schitterend geïllustreerd weergegeven. Coops heeft een aantrekkelijke schrijfstijl en weet, ondanks de familiebanden, voldoende wetenschappelijke distantie te behouden.  

Dit boek is bepaald een must voor een iedereen die belang stelt in de geschiedenis der Marine, die van onze voormalige koloniën en van de Nederlandse handelsbetrekkingen met Japan. En mocht u dit alles niet hebben? Dan zou u dit boek alleen al voor de schitterende illustraties en het uitgebreide notenapparaat moeten bestellen!


 

f t

Login