Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pieter Broertjes


Zie het fotoalbum voor foto's van Pieter Broertjes en zijn zoon Frits Broertjes. Het artikel van zijn hand over Röntgenfoto´s in de verloskunde is hier te vinden. Een in memoriam leest u hier


Familie

Broertjes was de vader van Frits Broertjes, brigade-generaal der cavalerie, en grootvader van Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant, vanaf 2011 burgemeester van Hilversum. Broertjes was goed bevriend met de Hilversumse huisarts Izak Wessel.

Wessel had twee kinderen, een zoon, Ies, en een dochter,  die later met Broertjes' zoon Frits zou trouwen.

Loopbaan

Broertjes (Zaandam, 27 januari 1889 - Hilversum, 9 maart 1945) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij werd in januari 1913 bevorderd tot semi-arts, in maart 1914 benoemd tot arts en in aprBroertjes3il 1914 bij de Koloniale Reserve beëdigd en aldaar in functie gesteld. Voor zijn vertrek naar Indië trouwde hij op 16 juli 1914 te Maarssen met Arendine Cornelia Bernardina Plomp.  Broertjes vertrok op 18 juli van datzelfde jaar per Koningin Emma naar Nederlands-Indië, waar hij bij Koninklijk Besluit van 6 april 1914 nummer 29 bij het personeel van de Indische Geneeskundige Dienst van het leger was aangesteld en benoemd tot officier van gezondheid tweede klasse.

Broertjes kreeg in deze functie eerst Batavia als standplaats, werd in januari 1915 overgeplaatst naar Atjeh en Onderhorigheden (standplaats: Kota Radja)  en in mei 1915 te Sigli geplaatst. In maart 1918 wisselde hij van standplaats en werd hij van Atjeh bij de hospitaaldienst in Soerabaja overgeplaatst. In april 1922 werd Broertjes bij de Militair Geneeskundige Dienst bevorderd tot officier van gezondheid eerste klasse en kreeg een verlof van een jaar naar Nederland. Hij vertrok hierop met de Prins der Nederlanden naar het vaderland. Het jaar daarop volgend werd dit verlof met een jaar, buiten bezwaar van de schatkist, verlengd, om hem in de gelegenheid te stellen te promoveren in de verloskunde en chirurgie.

Broertje getrouwd

Broertjes Brangert

Broertjes waarneming

 

 

 

 

 

Promotie en verdere loopbaan

Broertjes promoveerde in februari 1924 aan de Universiteit van Utrecht tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift Betekenis van de kunstmatige vroeggeboorte bij bekkenvernauwing. Het jaar daarop, op 11 april 1925,  keerde hij per Prins der NederlandenBroertjes10  terug naar Batavia, waar hij ging wonen aan de Kajoon 20 te Soerabaja. Hij had inmiddels de actieve dienst verlaten en zich gevestigd als particulier arts maar werd gerekend vanaf 25 november 1926 benoemd tot reserve officier van gezondheid der eerste klasse. Broertjes bleef in de jaren die daarop volgden zijn particuliere praktijk in Soerabaja met veel succes uitoefenen (hij ontving zeer veel dankbetuigingen),  specialiseerde zich in de gynaecologie en zette te Darmo een kraamkliniek op.

Broertjes maakte in 1930 en 1931 deel uit van de Commissie voor het afnemen van het Syndicaatsexamen voor suikerchemist, waarbij hij de kennis der verbandleer van de leerlingen toetste. Datzelfde jaar werd tijdens een expositie van de schilder Willem van der Does een olieverfschilderij van diens hand van Broertjes (Van de bekende Soerabajasche medicus, volgens het Soerabajasch Handelsblad van 24 januari 1930)  geëxposeerd. Broertjes werd in oktober 1934 ontslagen uit zijn rang van reserve officier van gezondheid der eerste klasse en keerde terug naar Nederland, waar hij zich te Utrecht als arts, uitsluitend voor tropische ziekten, vestigde. Hij specialiseerde zich daarnaast, bij de arts Kok, in de radiologie en werd in 1936 lid van het Provinciaals Utrechts Genootschap in de sectie natuur -en geneeskunde.

Latere leven en wetenschap

In 1938, hij was toen als radioloog verbonden aan het Diaconessen Ziekenhuis te Utrecht, maakte Broertjes met zijn Gehele familie - kopieechtgenote een wereldreis. Het echtpaar voer per Nieuw Zeeland naar Melbourne om aldaar via Sydney en Nieuw Zeeland naar de Verenigde Staten te vertrekken. Broertjes ontwikkelde diverse plannen na de oorlog. Hij hoopte dat als Nederlands-Indië bevrijd zou zijn hij terug kon keren en zijn aandeel in de wederopbouw leveren. Vanaf het einde van de jaren dertig was Broertjes verbonden aan de röntgenafdeling van het Diaconessenhuis in Hilversum.

In februari 1944 werd hij echter ziek (hij leed aan kanker) en overleed in maart 1945, zonder zijn zoon Frits, die zich in een kamp in Sachsenhausen bevond, ooit weer terug te zien (deze werd pas op 22 april 1945 bevrijd), op 56-jarige leeftijd. Broertjes werd begraven op de Noorderbegraafplaats te Hilversum. Hij was tijdens zijn leven lid van veel medische tijdschriften en schreef artikelen voor onder meer het Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.  Met name in de jaren dertig  bekwaamde hij zich daarnaast in de wetenschap der röntgenologie.

Zie ook


Bibliografie (selectie)

 • 1917. Over het vraagstuk van "het wonen" in Kromo's grote land. In: H.F. Tillema. Kromoblanda.
 • 1918. Einige Notizen über die Applikation des Salvarsans und Neosalvarsans bei der Framboesia tropica. In: Zentralblatt fuer innere medizin, 39
 • 1919. Einige Notizen über den Gebrauch von Japanischen Tanvarsan. In: Zentralblatt für innere Medizin, 40, deel 2 
 • 1920. Over de techniek der venapunctie. In: Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlands-Indië, bladzijde 448
 • 1921. Opmerking over de techniek der venapunctie. In: De Indische Gids, 43, nummer 1, bladzijde  190
 • 1921. Behandeling van venerische bubonen met melkinjecties. In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
 • 1924. Betekenis van de kunstmatige vroeggeboorte bij bekkenvernauwing. Dissertatie
 • 1937. Röntgenfoto´s in de verloskunde. Casuïstische Mededelingen uit het Centraal Instituut voor Radiologie te Utrecht. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1 mei 1937

 Bronvermelding

 • 1914. Onderwijs. In: De Tijd, 20 januari 1913
 • 1914. Academische examens. In: De Tijd, 14 maart 1914
 • 1914. Zee -en Landmacht. In: Algemeen Handelsblad, 29 april 1914
 • 1914. Leger. Bataviaasch Nieuwsblad, 2 mei 1914
 • 1914. Militaria. In: Het nieuws van de dag voor Nederlands-Indië, 19 mei 1914
 • 1914. Militaria. In: Het nieuws van de dag voor Nederlands-Indië, 9 juli 1914
 • 1914. Familiebericht. In: Het Nieuws van de Dag: kleine courant, 21 juli 1914
 • 1914. Militair Departement. In: Het nieuws van de dag voor Nederlands-Indië, 13 augustus 1914
 • 1915. Militair Department. In: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 januari 1915
 • 1915. Militair Departement. In: Bataviaasch Nieuwsblad, 17 mei 1915
 • 1918. Mutaties. In: De Sumatra Post, 4 maart 1918
 • 1922. Passagierslijst. In: De Indische Courant, 20 februari 1923
 • 1922. Militair Department. In: Het nieuws van de dag voor Nederlands-Indië, 8 april 1922
 • 1923. Militaria. In: Bataviaasch Nieuwsblad, 15 december 1923
 • 1924. Universitaire examens. In: Het Vaderland, 5 februari 1924
 • 1925. Passagierslijst. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 10 april 1925
 • 1926. Militaria. In: De Indische Courant, 5 augustus 1926
 • 1930. Kunstexpositie Willem van der Does. In: Soerabajasch Handelsblad, 24 januari 1930
 • 1930. Syndicaatsexamen 1930. In: Soerabajasch Handelsblad, 15 maart 1930
 • 1934. Ontslagen uit de dienst. In:Het nieuws van de dag voor Nederlands-Indië, 11 oktober 1934
 • 1936. Nieuw benoemde leden. In: De Tijd, 14 juni 1936
 • 1938. Personal. In: The Argus, Melbourne
 • 1945. In memoriam P. Broertjes
 • 1945. Personalia, overleden. Medisch Contact.

[ Terug ]

 

f t

Login