Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Sprekende Heegde


Toespraak burgemeester Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren tijdens de veteranendag van Gooise- en Wijdemeren, Weesp en Hilversum op 9 juni 2018


Inleiding: welkomswoord
"Dames en heren, veteranen, dames en heren, partners en familieleden, en alle mensen hier aanwezig. Mede namens de collega’s van Weesp, Hilversum en Wijdemeren wens ik u van harte welkom hier op deze gezamenlijke middag. Heel in het bijzonder nogmaals ook de partners en familieleden. Carla de Vet
 
Die spelen een hele belangrijke rol, ook buiten de werking van vredesmissies, die niet altijd even gemakkelijk is. En die eerste lijn, om altijd een luisterend oor te zijn, om een stukje mantelzorg te zijn, om begeleiding te geven. U, partners en familieleden, dank daarvoor. 
 
Speciaal welkom aan een aantal genodigden: mevrouw Angelien Eijsink, lid van de Tweede Kamer geweest.
 
Zij heeft, inmiddels is dat bekend bij u, de initiatiefwet door de Kamer gekregen, wat iets bijzonders is, een wet erdoor krijgen door een Kamerlid, en dan ook nog eens een keer unaniem.  En dat heet dan de veteranenwet en dat is goed. Dat is heel goed, en daar zijn wij u dankbaar voor, dat u dat heeft geregeld. 
 
Verder mevrouw Carla de Vet, reservist bij de Delta- en Echocompagnie. Zij doet heel veel voor Indonesië-gangers en de mensen daaromheen. Ze is ook nog eens werkzaam bij het Natres-bataljon.
 
Dus heel veel dank voor al die werkzaamheden die u voor onze veteranen doet, en dan met name ook voor de Cavalerie. Van harte welkom hier vanmiddag.
 
Dames en heren, ook namens mijn collegae, Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, Bas Jan van Bochove, burgemeester van Weesp, en Freek van Ossel, burgemeester van Wijdemeren: welkom hier allemaal. 
 
Een woord tot veteranen
Eigenlijk had ik hier niet moeten staan, hadden wij hier niet moeten staan, maar had u hier moeten staan als veteranen. Want wij zijn u dankbaarheid verschuldigd. U moet in de spotlights staan. U heeft zich ingezet voor de vrede en veiligheid in ons land. Stand van het Cavaleriemuseum
 
Er zijn tienduizenden Nederlanders die veteraan zijn geweest. Die op moeilijke plaatsen zijn geweest en daar hun zware taak hebben vervuld. Heel recent las ik het boek “Oorlogen en vredesmissies”.
 
En van de vele imposante verhalen van individuele veteranen die daarin staan – ik heb net weer heel veel verhalen van veteranen, verhalen van u gehoord, hele persoonlijke verhalen -  die staan ook in dit boek. Dat is altijd heel indrukwekkend om te lezen. Oorlogen en vredesmissies
 
En in dit boek zien we de wereldkaart met alle vredesmissies die vanaf de Tweede Wereldoorlog, door Nederland, tot 2010 zijn uitgevoerd. Heel veel in Afrika, heel veel in het Midden Oosten en in het Verre Oosten. Heel veel missies die daar, ook door u, zijn bemenst. En daar zijn wij u dankbaar voor. 
 
In de Tweede Kamer is daar altijd discussie over. “Moeten wij nu onze jongens en meisjes daar naartoe sturen?” En er is soms zware discussie over maar….. de laatste jaren was het wel zo dat iedere keer als er over een missie besloten moest worden dan is dat unaniem gebeurd en dat betekent de steun van de politiek.
 
En dat is in de jaren daarvoor, in de tijd van de strijd in Indonesië, altijd wat moeilijker geweest. Maar de afgelopen jaren is er unanieme steun van de Tweede Kamer gekomen, en daarmee kunnen we ook zeggen: unanieme steun van heel Nederland. Van alle mensen in Nederland, voor het werk dat u deed en wat u doet en wat we gaan doen.
 
Verwerking en initiatieven hiertoe
Wat veteranen betreft: u bent naar het gebied in kwestie gegaan, u hebt er verschrikkelijke dingen meegemaakt en dat is niet altijd even gemakkelijk te verwerken. En wij kennen ook veteranen die daarbij steggelen, die daar heel veel problemen mee hebben (gekregen). 
 
Dan is het goed dat de Veteranenwet er is. En dan is het goed dat het Veteranenloket, 24/7, aanwezig is om u te helpen als dat nodig is. En dan is het ook erg goed dat het thuisfront daar helpt en begeleiding geeft. Want, nogmaals, niet iedereen kan het zo gemakkelijk zelf verwerken. Veteranenkinst
 
Maar ook de veteranen zelf hebben initiatieven genomen om die verwerking beter te laten verlopen. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Veteranenkunst. Het is, door naar de veteranenkunst te kijken,  als buitenstaander, ook goed om te zien hoe u daar heeft gezeten.
 
Ik heb net al een paar mooie objecten daarvan gezien. De expositie, in de foyer, kunt u straks gaan bezichtigen. Ik heb ook initiatieven gezien, in mijn oude gemeente. Daar is een veteranenhuis ingericht, een inloophuis, waar veteranen bij elkaar kunnen komen, om samen te spreken over de ervaringen.
 
Want dat zei net ook nog iemand tegen mij: “De verwerking onder elkaar…. We hebben bij elkaar maar een half woord nodig om het te zeggen en dan begrijpen we elkaar.” En onderling die verwerking te doen is ook goed. Veteranenhuizen, veteranenkunst, dat is goed. Een heel bijzonder voorbeeld, en hij is hier aanwezig, de heer Gerard van der Lee.
 
Die heeft gezegd (hij is ook een tekenaar): “In Roermond, waar ook het herdenkingsmonument staat voor de Indië-gangers, maar waar ook het monument voor de vredesoperaties staat”, daarover zei de heer Van der Lee, Indië-ganger: “Er moet een brugmonument komen, een brug, niet alleen voor de mensen, de vrienden, kameraden, die gevallen zijn maar ook voor mensen die er geweest zijn en die de verwerking thuis moesten doen. En daar moet ook een monument voor zijn." En hij zal op 1 september in Roermond dat Verbindingsmonument onthullen. 
Onze jan in Indie
 
Ik heb er daarnet met hem over gesproken: dat wordt een heel groot feest en wij complimenteren hem zeer met dat geweldige initiatief dat hij heeft genomen. Voor het overige gaan wij nu over naar een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen. In het bijzonder de veteranen hier in ’t Gooi.
 
En dat gaan wij doen door een kranslegging. En daarbij is het zo dat de krans, nadat we hem neergelegd hebben, vervolgens naar het Bilderdijkpark in Bussum gaat, waar wij de veteranenboom hebben, en de krans zal de komende dagen dan ook bij de veteranenboom in Bussum blijven liggen. 
 
Maar het eerbetoon zullen we nu doen. En dat betekent dat we nu de kranslegging gezamenlijk zullen doen en dat daarna het Gooise Jongeren Orkest het Wilhelmus zal spelen. Heel veel dank en een hele prettige middag. Dank u wel."  
 
Onderstaand kunt u de toespraak van burgemeester ter Heegde zelf bekijken. Indien u de film niet kunt openen klik dan op deze YouTube-link

 

f t

Login