Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

BB Engelbert


Geschiedenis

Johan Engelbert van Bevervoorde verongelukte op 11 september 1918 met zijn vliegtuig op het vliegveld Soekamiskien tijdens een instructievlucht. Hij zat met eerste luitenant T.C.J. Sneep, de passagier, in het vliegtuig toen dit omkantelde en op een bamboeloods, die met brandbare stoffen gevuld was, viel. Er ontstond brand, waarbij Engelbert van Bevervoorde in de vlammen omkwam en Sneep niet levensgevaarlijk gewond raakte.

In november 1918 werd een commissie gevormd teneinde een gedenkteken voor EngelbEngelbert van Bevervoorde in NedLuchtvaarders 1936 collectie TORNIJert van Bevervoorde op te richten. Het comité bestond uit: K.A.R. Bosscha, B. Coops, G.K. Dijkstra (commandant KNIL), G.A. Rijnders (later commandant Bronbeek), P.T. de Jong Swemer en G.L. Vogelesang (kapitein der genie). Het monument diende te verrijzen te Bandoeng, de hoofdplaats van de hoogvlakte die voor het eerst door Engelbert van Bevervoorde uit de lucht werd beheerst.

Onthulling van het borstbeeld

In april 1924 vond de plechtige onthulling van het monument plaats; tijdens de plechtigheid sprak de burgemeester van Bandoeng, Coops,  lovende taal,  waarbij de strofe van het gedicht van de tijdens de Lombok-expeditie gesneuvelde tweede luitenant der infanterie P.A. Alting von Geusau,   "Gevallen, zijn roeping vervuld",  door hem werd aangehaald. Bij de plechtigheid was ook eerste luitenant Sneep, de medepassagier van Engelbert van Bevervoorde, aanwezig.

Tijdens de onthulling speelde de muziek een Chant funèbre, waarna de legercommandant, generaal Kroesen, kort de militaire loopbaan van Engelbert van Bevervoorde memoreerde. Al eerder, in 1920, was er te Bandoeng  een straat naar Engelbert van Bevervoorde vernoemd. Het borstbeeld werd na de onafhankelijkheid van Indonesië overgebracht naar Bronbeek, waar het zich vlak bij dat van generaal Van Heutsz bevindt.


 

[ Terug ]

 

f t

Login