Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Afscheid IGK Ton van Ede


Korte introductie

Ton van Ede was van 29 november 2012 tot juni 2014 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). In die hoedanigheid was hij tevens Inspecteur der Veteranen. Van Ede volgde de officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Hij begon zijn loopbaan bij het Korps Mariniers en vervulde hierna diverse operationele en beleidsfuncties. In 1993 werd hij benoemd tot compagniescommandant tijdens de VN-vredesmissie in Cambodja en in 2001 verkreeg hij het commando over een bataljon dat deelnam aan de vredesmissie in Eritrea en Ethiopië.

Van Ede was van 2010 tot 2012 in functie als plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en in 2012 actief als project-generaal personeelsbeleid bij het Ministerie van Defensie, tot hij aan het eind van dat jaar benoemd werd tot IGK. Zijn standplaats is landgoed “De Zwaluwenberg” in Hilversum.


Hebt u zelf in eerdere functies al veel contact gehad met veteranen? Zo ja, kunt u iets meer daarover vertellen? Wat viel u het meeste op?

  • Luitenant-generaal Van Ede antwoordde: dat hij zelf óók veteraan is. In diverse functies (zie introductie) was hij nauw betrokken bij militairen op uitzending.  Als Inspecteur der Veteranen ontmoet hij veteranen bij zoveel mogelijk gelegenheden, zoals Bussum Bridgehead. Opvallend is de enorme betrokkenheid en bevlogenheid van de veteranen. Velen hebben de ervaringen uit het missiegebied gebruikt in hun civiele werk na de dienst. Daarnaast zoeken en vinden veteranen nog steeds een grote saamhorigheid onder elkaar, die ze nog kennen uit hun dienstperiode.

Als burger (veel van de bezoekers van onze website zijn burgers) valt het mij op dat ik steeds minder in contact kom met de militaire stand sinds het einde van de dienstplicht. Hoe denkt u dat wij de “kloof” tussen burgers en militairen en daarmee ook tussen burgers en veteranen minder groot kunnen maken en hen dichter bij elkaar kunnen brengen?

DSC03581

  •  Luitenant-generaal van Ede antwoordde: dat is een belangrijk punt. Zonder draagvlak in de samenleving kan de krijgsmacht niet functioneren. Instrumenten om “de kloof” met de samenleving te overbruggen zijn divers. In de eerste plaats is Defensie een doorstroomorganisatie, waar jaarlijks zo’n 4.000 medewerkers in- en uitstromen. In de tweede plaats worden opleidingen voor een baan bij Defensie steeds meer verzorgd door ROC’a en andere civiele onderwijsinstellingen. In de derde plaats vormen reservisten, die “part time militair zijn”, een belangrijke brug naar de samenleving. Zij worden als specialist ingezet in de missiegebieden, maar vervullen als Nationale Reserve ook in eigen land een belangrijke rol bij hulpverlening en rampen.

Heeft u ideeën over hoe wij de missies van onze veteranen, zowel in heden als ook zeker in het verleden, meer onder de aandacht kunnen brengen? Veel mensen kennen wel het begrip “veteraan” maar weten niet goed wat dat nu inhoudt omdat ze geen kennis hebben van de missies. Hoe kunnen we daar verandering in brengen?

  • Luitenant-generaal Van Ede antwoordde: Tegenwoordig is er, in tegenstelling tot vroeger, meer erkenning en waardering voor het werk van veteranen en voor de krijgsmacht en de missies. De Nederlandse Veteranendag, die naast de grote manifestatie in Den Haag op de laatste zaterdag in juni ook steeds meer  regionale en lokale initiatieven kent, vervult daarin een belangrijke rol. Als het gaat om de actieve militair en de krijgsmacht van Mortier2vandaag is het duidelijk dat Defensie meer transparant wil zijn in optreden en verantwoording. Dat geldt ook voor het zichtbaar maken van het werk onder moeilijke operationele omstandigheden, door bijvoorbeeld journalisten mee te nemen tijdens operaties. Mede door de beelden van “embedded journalisten” in Zuid-Afghanistan is m.i. het beeld van de militair en de krijgsmacht veranderd. Uit onderzoek blijkt dat die nieuwe beelden over de uitdagingen van de militair er ook toe hebben geleid dat er met terugwerkende kracht meer waardering is voor inzet van veteranen uit eerdere missies.  Het respect van de samenleving is voor veteranen zeer belangrijk maar andersom evenzeer. Een evenement als Bussum Bridgehead is bij uitstek geschikt om dit wederzijdse respect te bereiken. Een belangrijk iets als vrijheid is niet vanzelfsprekend en ook niet vrijblijvend. Het is belangrijk dat burgers weten welke inspanningen daarvoor nodig zijn.

Vroeger was het zo dat militairen ook voor het grotere publiek schreven over hun ervaringen. Ik noem een aantal namen, zoals generaal Verspyck en Van der Heijden (Atjeh-oorlog) en in mindere mate Hans Couzy. In de Engelse taal is er onder meer het boekje van Audie Murphy over de Tweede Wereldoorlog. Zou dat een middel kunnen zijn om de kloof die er nu is te overbruggen?

  • Luitenant-generaal Van Ede antwoordde: Er zijn wel actief dienende militairen die over hun uitzendervaringen schrijven, maar militairen zijn over het algemeen zo iWapenngesteld dat het belang van de groep (bijvoorbeeld het peloton) belangrijker is dan het presenteren van zichzelf. De laatste jaren worden militairen meer dan vroeger ook geïnterviewd door meer algemene tijdschriften en kranten.

5. Kunt u een woord richten tot de bezoekers en de veteranen van de veteranendag?

Luitenant-generaal Van Ede antwoordde: Bussum Bridgehead is een levend museum dat zeer de moeite waard is om te bezoeken. Niet alleen om te kijken naar materieel en demonstraties, maar vooral om te luisteren en genieten. De vele veteranen zullen u graag deelgenoot maken van hun bijzondere ervaringen en de betekenis daarvan voor hun leven en de samenleving.

 Tegelijk zullen ze uw erkenning en waardering zeer op prijs stellen. Die is er gelukkig nu veel meer dan vroeger, We hebben met zijn allen wat dit betreft nog wel wat in te halen, zeker richting de oudere veteranen. Het prima initiatief van samenwerkende veteranenorganisaties in de regio en de 6 deelnemende gemeentes steun ik zeer. Graag ontmoet ik u persoonlijk op 9 mei 2014 in Crailo.


[ Terug

f t

Login