Afdrukken

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Kol Noordanus


Zie ook de rondleiding door de tuin van Bronbeek en een fotoalbum van een deel van de collectie. Zie ook: Het echtpaar Noordanus.


 Inleiding

Kolonel b.d. G.H.J. Noordanus is een voormalig commandant van Bronbeek. Hij volgde op de Koninklijke Militaire Academie de officersopleiding afdeling cavalerie en werkte vanaf 1981 onder meer bij de parate troepen. In de jaren 1990-1991 volgde hij de opleiding bij de Hogere Krijgsschool.

Noordanus was hierna als instructeur werkzaam bij de cavalerieschool in Amersfoort en diende bij de twaalfde pantserdivisie in Nunspeet.  HiCommandanten20van20Bronbeekj was daarnaast actief als docent aan het Instituut Defensieleergangen in Den Haag. Vanaf 1997 werkte Noordanus bij het Ministerie van Defensie; in 2002 werd hij, in de rang van kolonel, benoemd tot verantwoordelijk officier over het beleid van de internationale materieelactiviteiten van Defensie.

Latere loopbaan

Noordanus werd in 2005 uitgezonden naar Afghanistan, waar hij werd gestationeerd te Kunduz. Hij was daar werkzaam als chef-staf van het noordelijk regionaal commando van de International Security Assistance Force.

Vanaf 2006 was hij in functie als hoofd van de afdeling organisatie bij de staf van de Koninklijke Landmacht in Utrecht. Van 2009 tot 2013 was hij commandant van Bronbeek.

In 2012 was hij aanwezig bij de veteranendag van Bussum en Naarden in de Grote Kerk in Naarden. Hieronder staan enige fragmenten die hij schreef in het veteranenboek.

Voorwoord veteranenboek

Noordanus schreef in 2012 in het veteranenboek onder meer: Erkenning, waardering en zorg zijn sleutelwoorden als het om veteranen gaat. BrrronbeekVooral de generatie van Indië-veteranen heeft vele jaren dit gemis gevoeld. Maar gelukkig kwam er een kentering.

Vanaf de jaren tachtig gingen de veteranen zich beter organiseren. En ook vanuit de politiek kwamen goede initiatieven. En zo groeide in een vrij korte tijd een mooi  systeem van veteranenzorg in Nederland. Erkenning en waardering zijn moeilijk in materiële zaken uit te drukken, maar de veteranenpas en veteranenspeld zijn waardevolle instrumenten gebleken.

De instelling van een veteraneninstituut, de Nationale Veteranendag en de vele locale, op veteranen gerichte activiteiten geven verdere invulling aan dit proces. En tenslotte is vanuit een gezamenlijk initiatief van alle politieke partijen eind 2011 de nieuwe veteranenwet tot stand gekomen, waarmee nu ook de veteranenzorg goed geborgd is.


[ Terug