Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

31 1 2007 12 25 55 0567

 IN BEWERKINGFamilie en jeugdjaren

Willem Gerrrit (Wim) Plink (Utrecht, 3 juli 1907 - Pakan Baroe, 18 maart 1945) was de zoon van Willem Gerrit Plink en Jacoba Nagtegaal. Hij trouwde op 29 april 1935 met Wilhelmina Josephina Louise van Dijk (Buitenzorg, 17 mei 1916). Zij was de dochter van Willem Louis van Dijk,  onderluitenant en luitenant titulair van het KNIL, en Josephina Gerharda Kilsdonk. Zij was de zuster van  Willem Marinus Dominicus van Dijk (1920-1942).  Mulo Plink helemaal links achter

Plink groeide op in Utrecht, waar hij, naast school, de omgeving per fiets verkende en landkaarten tekende van de door hem genomen route.Tekenen en schilderen waren sowieso bijzondere talenten van Plink. Nadat hij de Mulo in Utrecht met succes had afgerond vervulde hij zijn militaire dienstplicht, waar hij de rang van sergeant titulair behaalde.

Mede door de econonische  depressie, waarin Nederland in de jaren dertig verkeerde, besloot Plink zich aan te melden bij het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk voor een kaderfunctie bij het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. 

Hij volgde nu de hiertoe bestemde opleiding in het kazernecomplex aan de Groesbeekseweg in Nijmegen en vertrok in 1929 per motorschip Prinses Juliana naar Nederlands-Indië.  Aldaar werd hij in eerste instantie ingedeeld bij het subsistentenkader te Meester Cornelis om te acclimatiseren en zijn opleiding af te ronden. 

Militaire loopbaan

Plink werd in 1930 op de Kaderschool te Magelang geplaatst om de opleiding tot sergeant te volgen. In deze periode maakte hij een tocht naar de Soembing, een vulkaan op Java. In 1935 vertrok Plink met zijn echtgenote wegens recuperatieverlof naar Nederland. 

 

 

Overlijden en begrafenis

Plink overleefde een verschrikkelijk zeetransport met de Junyo MaruDodenkamp en werd vervolgens aan de Pakan Baroe spoorlijn te werk gesteld. 

Hij verrichtte nog enige maanden onder gruwelijke omstandigheden aan de spoorlijn ziijn opgelegde werkzaamheden en werd toen in de ziekenbarak van kamp 2, in naam een herstellingsoord, in werkelijkheid een plek om te sterven, opgenomen.  

Op 18 maart 1945 trachtte de vriend van Plink hem te bewegen toch aan het werk te gaan omdat hij, als hij bleef liggen, dood zou gaan. Diezelfde dag overleed Plink inderdaad en werd zijn stoffelijk overschot naar het lijkenhuisje vervoerd en aldaar in een rieten mat gerold. 

Plink werd eerst op een noodkerkhof in het bos begraven en later overgebracht naar Ereveld Oloh in Padang. Enige tijd later vond hij zijn allerlaatste rustplaats op Ereveld Leuwigadjah, nabij Tjimahi, waar hij met zijn gezin voor de oorlog zo gelukkig waren geweest. 

 

 

 

 

 

 

f t

Login