Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Balisense tempelwachter1


Informatie over de schenker

In het voorportaal van Museum Bronbeek staan aan weerszijden van de ingang twee beelden. Deze figuren zijn Balinese tempelwachters en tussen 1970-1980  op Bali vervaardigd. Ze zijn door Ali Sadikin (1927-2008), gouverneur van Jakarta, aan Museum Bronbeek in bruikleen geschonken. Balinese tempelwachter2

Sadikin bekleedde, behalve eerder genoemde functie, ook die van bevelhebber en generaal der Mariniers. Hij werd in 1998 beschuldigd van staatsondermijnende activiteiten. Studenten dienden indertijd een publieke aanklacht in tegen de ondemocratische besluitvorming in het volkscongres.

In zijn positie als bevelhebber der Mariniers nam Sadikin toen een beschermende en gedogende houding jegens de opstellers van het manifest tegen het volkscongres aan. Dat was de reden dat hij bij de machthebbers in ongenade viel. 

De Balinese tempelwachters

De beelden, zogenaamde raksasa's (tempelwachtersdienden om "het kwaad" buiten de tempel te houden. Museum Bronbeek geeft de volgende beschrijving van deze beelden:

"Gedrochtelijke wezens van zwaarlijvige, gedrongen gestalte, met uitpuilende ogen. Ze bezitten twee rijen tanden en vier grote slagtanden. Beiden hebben een knevel, vaak een baard en zwaar hoofdhaar.

Dit kapsel is naar achter gestreken en hangt in krullen op de rug.  De figuren dragen een knots als wapen, die bij de verschillende tempelwachters op diverse manieren gedragen kan worden."

Deze beschrijving heeft Museum Bronbeek overgenomen uit de Encyclopedie van Nederlands-Indië van 1919. De tekst is echter niet geheel van toepassing op de Balinese tempelwachters bij de ingang van museum Bronbeek. 


 

f t

Login