Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 Tack generaal


Loopbaan

Gerrit Nicolaas (Nico) Tack (Noordwijk, 23 september 1918, overleden Dordrecht, 28 maart 2007) werd op 15 juli 1940 benoemd tot tweede luitenant en op 20 november 1947 bevorderd tot eerste luitenant.  Op  5 februari 1949 werd hij benoemd tot kapitein en datzelfde jaar, in  september 1949, maakte hij deel uit van de plaatselijke Gemengde Commissie ter uitvoering van de order de vijandelijkheden te staken te Palembang.

Deze commissie bestond verder uit het Nederlandse lid assistent-resident C. van der Griend, terwijl voor de BFO twee inlandse leden zitting hadden. Tack keerde met het troepentransportschip generaal C.H. Muir vanuit Indië te Rotterdam terug. Hij diende vervolgens bij de Nederlandse troepenmacht in Korea.

Koreaanse oorlog

In september 1950 vertrokken Tack en kapitein J. Linzel, stafofficieren van het Nederlandse Detachement voor de Strijdkrachten van de Verenigde Naties in Korea, per vliegtuig naar generaal McArthur’s hoofdkwartier in Tokyo als een “vooruitgestuurde verbindingstroep” om elke inlichting te krijgen die nodig zou zijn als de hoofdmacht rond 20 oktober zou vertrekken. Tack2

Hun taak was  dus om inlichtingen op allerlei gebied in te winnen om de autoriteiten in Nederland op de hoogte te brengen van die aangelegenheden die van belang waren voor het vertrek van het Nederlandse detachement.

Op 10 augustus 1951 kreeg Tack de Silver Star uitgereikt en werd hij tijdelijk benoemd tot majoor der infanterie. De onderscheiding werd aan hem gegeven door de commandant van de Tweede Amerikaanse infanteriedivisie.

Het onderscheidingsteken van de “Union Citation”, op 10 mei 1951 toegekend aan het gehele detachement, werd op 9 augustus officieel uitgereikt door generaal James van Fleet.  Omstreeks dezelfde tijd werd het Nederlandse detachement in Korea door luitenant-generaal Edward Almond, commandant van het Amerikaanse tiende  legerkorps, geprezen; hij zei: het Nederlandse detachement heeft op kranige wijze gevochten en heeft zijn aandeel aan onze inspanning bijgedragen

Bij deze gelegenheid marcheerde majoor Karel de Vries aan het hoofd van zijn troep, op de tonen van het Wilhelmus; een van de andere officieren van het detachement dGeneraal Tackie de parade leidde was Tack. In december 1951 kreeg hij van de Zuid-Koreaanse regering de “Chungmu D.M.S.M. met zilveren ster” toegekend, hij was toen reeds gerepatrieerd.      

Eerder, bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1951 nummer 23,  werd  Tack begiftigd met het Bronzen Kruis; dat was omdat hij zich door zijn moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden had  door in de nacht van 12 op 13 februari 1951 te Hoengsong, als hoofd S/3 van de staf van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties in Korea tijdens de overrompeling door Chinese troepen van een commandopost van het detachement het contact met andere onderdelen van het bataljon, zoveel als onder de gegeven omstandigheden mogelijk was, te handhaven en daarmee door te gaan, alhoewel hij kort na deze overrompeling tweemaal gewond raakte.

Hij slaagde er zodoende in van een van de onderdelen versterking naar de omgeving van de aangevallen commandopost aan te trekken, waardoor de situatie gered werd. In februari 1952 werd aan Tack nog de "Bronze Star" uitgereikt.  

Latere loopbaan

Tack werd op 1 juli 1956 bevorderd tot majoor, op 1 november 1961 benoemd tot luitenant-kolonel en op 1 november 1967 bevorderd tot kolonel. In deze tijd  en rang was hij actief als commandant vaTack1n het 42ste pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers in Seedorf. Hij werd uiteindelijk benoemd tot generaal-majoor titulair en was toen werkzaam als waarnemend territoriaal bevelhebber zuid. In de rang van luitenant-kolonel was hij eerder al benoemd tot adjudant van de Koningin (begin jaren zestig).    

In 1977 maakte Tack deel uit van het voorlopige bestuur van de Vereniging van Oud Korea Vrijwilligers, die beoogde een officiële vereniging op te zetten. Tack was officier in de Huisorde van Oranje.  


Bronvermelding

 • Cease fire op Sumatra. In: Het Nieuwsblad voor Sumatra, 5 september 1949 
 • Terug uit de Oost. In: de Gooi en Eemlander, 15 april 1950
 • Nederlandse officieren naar Korea. In: Het Nieuws: Algemeen Dagblad, 29 september 1950
 • Twee officieren van het Korea detachement reizen vooruit. In: De Gooi en Eemlander, 28 september 1950
 • Nederlanders in Korea weer onderscheiden. In: De Tijd, 14 augustus 1951
 • Het Nederlandse detachement in Korea. Prijzende woorden. In: de Leeuwarder Courant, 15 juni 1951
 • Zuid Koreaanse onderscheidingen voor leden van het Nederlandse detachement van de Verenigde Naties. In: De Tijd, 12 december 1951
 • Nieuwsblad van het Noorden, 6 februari 1952
 • Militaire mutaties, Nederlands Dagblad, 7 november 1974
 • Reunie Oud Korea Vrijwilligers. In: Het Nederlands Dagblad, 5 februari 1977
 • Tack op het onderscheidingenforum
 • In memoriam generaal Tack
 • Generaal Tack is niet meer. Website Limburgse Jagers

Interview met Tack in: Terug van weggeweest. Nederlandse uitzendingen en missies 1946-1998. Ego, voorjaar 1998. U kunt klikken op de afbeelding om die te vergroten, zodat u de tekst kunt lezen.

Tack1 - kopieTack2Tack3

 

 

 

 

 

 

  


 [ Terug

f t

Login