Lensink 


Vroege loopbaan 

Engelbert Hendrik (Bert) Lensink (1930-2014) werd op 20 november 1930 geboren. Hij volgde de Koninklijke Militaire Academie en bekleedde vervolgens diverse functies in het leger bij de infanterie. Overste Lensink23In 1970 werd hij, in de rang van majoor, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Hij werd begin 1979 aangesteld tot commandant van het Nederlandse bataljon (Dutchbatt) dat onderdeel zou gaan uitmaken van de Unifiltroepen in Libanon.

Op 10 maart 1979 vertrok de hoofdmacht van Schiphol en werd aldaar toegesproken door Minister van Defensie Scholten.

Naar Libanon

De taak van het bataljon in Libanon was om nieuwe ongeregeldheden tussen de aldaar elkaar bestrijdende partijen te voorkomen. Dat zou moeten gebeuren door te voorkomen dat Palestijnen, Israeli's en gewapende Libanese moslims en christenen in het door de Lensink2VN gecontroleerde gebied zouden infiltreren. Aangrenzende vakken zouden worden gecontroleerd doLensink3or militairen uit Fidji, Ierland en Noorwegen.

In Libanon verklaarde Lensink: "ik vind het veel mooier en dieper van inhoud om hier commandant te zijn dan in Nederland. In Nederland ben je altijd bezig je op een oorlog voor te bereiden, eindeloos te oefenen. Hier in Libanon ben je daadwerkelijk bezig met je opdracht. Succes daarbij hangt hier wezenlijk af van je eigen optreden.

Hier ervaar ik pas voor het eerst in mijn militaire loopbaan de waarde van het onderdeel onder mijn commando.  Het is een geweldige voldoening dat je door je militaire optreden Zuid-Libanon een zekere rust kunt geven" (bron: Overste Lensink. In: Nieuwsblad van het Noorden, 14 november 1979).

Latere leven

Op 16 november 1979 droeg Lensink het commando over Lensink1zijn troepen over aan luitenant kolonel H.H. Dijcks. Bij Koninklijk Besluit van april 1980 werd Lensink bij bevordering benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Hij was toen gestationeerd in Harderwijk. 

In 1981 kreeg hij de Prins Mauritsmedaille overhandigd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging " Ons Leger". Op 30 januari 1986 kreeg hij in het Vredespaleis in Den Haag de Wateler Vredesprijs van de Carnegie Stichting uitgereikt door de voorzitter van het bestuur, D.W. Baron van Lynden. Lensink werd op 1 februari 1987 in de rang van kolonel gepensioneerd.

Lensink overleed op 21 december 2014. Hier vindt u meer informatie over de begrafenis.


Bronvermelding

  • Het Vrije Volk, 29 april 1970
  • Commandant Lensink van Nederlandse Libanongangers: Nederland heeft straks het beste uitgeruste onderdeel bij Unifil. In: Nederlands Dagblad, 28 februari 1979
  • Nieuwsblad van het Noorden, 29 april 1980
  • Nederlands Dagblad, 1 februari 1986 

 
[ Terug
f t