Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koreaoorlog Categorie: Officieren, stafpersoneel en manschappen Korea | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

Snoeck1


Jonkheer Anton Wilhelm Snoeck (Brummen, 27 december 1925, overleden 1999)  nam in 1945 als oorlogsvrijwilliger dienst bij de zeemacht in de rang van marinier der derde klasse. Nadat hij werd bevorderd tot sergeant der mariniers werd hij op zijn verzoek overgeplaatst naar de landmacht, waar  hij een officiersopleiding volgde.  Hij diende van 1948 tot 1950 in Nederlands-Indië, werd op 30 augustus 1949 bevorderd tot eerste luitenant en diende in deze rang tijdens de Oorlog in Korea.  In Korea werd hij door granaatscherven aan zijn hand gewond.

Bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1952 nummer 52 werd hij begiftigd met het Bronzen Kruis. Dat was omdat hij zich door moedig optreden tegenover de vijand had onderscheiden als officier bij het Nederlandse Detachement Snoeck2Verenigde Naties op Korea, toen op 4 januari 1952 ingevolge de verkregen opdracht een aanval moest worden uitgevoerd op Silver Star Hill door een patrouille, bestaande uit het door hem gecommandeerde infanteriepeloton, versterkt met ondersteunende wapens. Aan het hoofd van zijn patrouille drong hij de vijandelijke stelling binnen en verdreef de vijand, die krachtig weerstand bood.

Snoeck werd daarnaast bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1953 nummer 21 begiftigd met de Bronze Star Medal. Hij keerde in november 1952 per Amerikaans troepentransportschip Generaal  D.S. Sturgies, samen met het vierde en vijfde aanvullingsdetachement van het Van Heutszregiment op Korea, naar Nederland terug. Aldaar kwam het schip in de nacht van zaterdag op zondag te IJmuiden aan; de verlate aankomst was een gevolg van de blokkade van de Nieuwe Waterweg door het wrak van de Faustus

Aan boord van de Sturgiss bevonden zich, naast Snoeck, 121 Nederlandse en 11 Belgische militairen. Zij werden in het restaurant van de IJmuidense Hoogovens namens de regering ontvangen door de staatssecretaris van Oorlog, mr. Kranenburg. Hij riep de vertegenwoordigers van de troep voor het front en reikte hen zowel het Kruis voor Vrijheid en Recht als de United Nations Service Medal in brons uit. Hierbij werd tevens bekend gemaakt dat de Bronzen Leeuw was toegekend aan sergeant H. Kok en aan Snoeck.

Snoeck werd op 1 november 1955 bevorderd tot kapitein. In de tijd dat hij in Nieuw-Guinea vocht kreeg hij de bijnaam vuurvreter. Toen hij in Maroua, Noord-Kameroen, werd geconfronteerd met paarden van nomadenstammen had hij geen rust voordat hij zelf hoog te paard zat en een saluut kon geven. Snoeck3Op 1 november 1963 werd hij bevorderd tot majoor en op 1 november 1971 bevorderd tot luitenant kolonel.  Hij werd met ingang van  1 februari 1971, dan nog majoor der infanterie, benoemd tot adjudant in gewone dienst van koningin Juliana. In deze periode was Snoeck werkzaam als instructeur bij het opleidingsinstituut van de Cavalerieschool in Amersfoort.

In februari 1974 werd hij benoemd tot adjudant van Hare Majesteit in buitengewone dienst en in zijn functie als adjudant in gewone dienst opgevolgd door majoor P.A. Blussé van Oud Alblas.

Naast adjudant was Snoeck werkzaam als militair attaché op de Nederlandse ambassade in Damascus en was hij in 1979 in eerder genoemde functie aanwezig bij de overhandiging van de bataljonsvlag, waarbij het commando van het Nederlandse VN detachement werd overgedragen aan luitenant kolonel H.H. Dijcks in Libanon.

Tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix was Snoeck een van de vier dragers van de sleep van de koningin. De anderen waren luitenant-ter-zee eerste klasse J.A. Broekhuyzen, officier-marva der eerste klasse van de Marine J. Prinsen en majoor J.J.C. van Rossum du Chattel.


Bronvermelding


 

[ Terug