Korea9


Jan Adrianus Tober (geboren op 1 november 1927 te Loenen aan de Vecht, gesneuveld te Hoensong op 12 februari 1951) was ten tijde van zijn dood 23 jaar en werkzaam als administrateur van het detachement. Hij was oorspronkelijk als vermist opgegeven. Korea10 

Eerste luitenant Tober ontving zijn militaire opleiding aan de school voor het administratieve kader te Middelburg, werd daarna als vaandrig der militaire administratie geplaatst bij het Depot Geneeskundige Troepen en ging vandaar over naar het artillerieschietkamp legerplaats Oldenbroek. Hij werd op 16 juni 1950 bevorderd tot tweede luitenant der militaire administratie.

Hij meldde zich voor het Korea-detachement, werd tijdelijk bevorderd tot eerste luitenant en ging als administrateur van het detachement mee naar Korea (bron: Gesneuveld in Korea. De Heerenveensche Koerier, 10 maart 1951).


  

[ Terug
f t