Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koreaoorlog Categorie: Officieren, stafpersoneel en manschappen Korea | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

Korea4


De dreigende zeis

De terugweg te voet lokt mij niet aan. Een machinegun carrier staat warm te draaien en ik stel luitenant Kamevaar voor daarmee een terugtocht te maken. Luitenant Hoogeboom, de plaatsvervangend compagniescommandant van de A. kijkt bedenkelijk. “Dat zou ik niet doen”, zegt hij, “die dingen trekken bijna altijd vuur… Je kunt beter lopen."  Als wij de rand  van het dal bereikt hebben zeg ik tegen luitenant Kamevaar: “Sorry, ouwe jongen, loop jij maar door, ik ga even zitten.” Hij glimlacht begrijpend. Hij zit er al veel langer dan ik. Korea5

Hij bezoekt iedere dag het front, heeft weken, maanden achtereen in de nauwe loopgraven geleefd en is met voortdurend gevaar vertrouwd geraakt. Hij,  evenals de andere mitrailleurs, kent Magere Hein van een langdurige dagelijkse omgang en waar ik de ogen sluit als ik hem in de buurt verwacht en niet wil zien gaan deze mannen met opgeheven hoofd verder.  (bron: Nieuwsblad van het Noorden, 27 oktober 1952, zie hier voor de laatste rustplaats van kapitein Kamevaar)

Dood van Kamevaar

Op 17 maart 1953 werd een vijandelijke aanval uitgevoerd op Nudae en in de nachtvan 18 op 19 maart vielen de Chinezen voor de derde maal Nudae aan. Uit de achterhoede werden versterkingen gezonden om de verzwakte stelling extra te bemannen en was het bataljon in de hoogste staat van paraatheidIn de voorpost bevond zich een groep van tien man onder leiding van majoor Spier, die de opdracht had in eerste instantie een   mogelijke vijandelijke aanval tot staan te brengen. 

Omstreeks middernacht werd hij afgelost door kapitein Kamevaar, commandant van de A cie. Rond 2 uur vielen de Chinezen met een sterkte van een compagnie aan. In het vuurgevecht raakte Kamevaar gewond. Hij onderkende dat de overmacht te groot was en gaf de opdracht tot terugtrekking op de eigen stelling. Dat was zijn laatste bevel. Een handgranaat maakte een einde aan zijn leven (bron: 1998. G.J. Schussler.  Naar eer en geweten. Kroniek van een bewogen militair leven. De Bookmakers. Bladzijde 137)


 

[ Terug