Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Vredesmissies Categorie: Vredesmissies vanaf 2000 | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

UNMEE

De UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) was een vredesmacht van de Verenigde Naties die ingezet werd in de periode tussen 31 juli 2000 en 31 juli 2008 in Ethiopië en Eritrea. Het hoofdkwartier bevond zich te Asmara, Eritrea en te Addis Ababa, Ethiopië.

De UNMEE had de volgende commandanten:

Er was al een tijd onenigheid tussen Eritrea en Ethiopië en  Kaartje Ethiopiede schermutselingen bereikten als gevolg van een grensconflict een climax in mei 1998. Aan de leiders van beide landen werd door de Verenigde Naties een aanbod gedaan om het conflict op te lossen.

De Organisation of African Unity (OAU) deed enige pogingen in die richting en in juli 1999 werd een overeenkomst, de Modalities for the Implementation of the OAU Framework Agreement, gesloten, dat werd gevolgd door de Technical Arrangements for the Implementation of the OAU Framework Agreement and its Modalities.

In dit laatste document werd onder meer voorgesteld een commissie te benoemen die de precieze grenzen zou aangeven. De toestand bleef min of meer stabiel tot 12 mei 2000, toen er weer een geweldsexplosie plaatsvond en de toestand van de bevolking, mede door de droogte drastisch verslechterde.

Op 18 juni 2000 werd de Agreement on Cessation of Hostilities between Ethiopia and Eritrea door Eritrea en Ethiopië getekend, waarin aan beide partijen werd opgedragen de vijandomgeving ethiopieelijkheden direct te staken. Op 31 juli van dat jaar werd door de Verenigde Naties  besloten tot de oprichting van de UNMEE, die onder meer moest controleren of men zich aan de afspraken hield.

Op 30 oktober 2000 besloot de Nederlandse regering deel te nemen aan UNMEE als onderdeel van The Stand-by Forces High Readiness Brigade (SHIRBRIG), een verbintenis van een aantal VN staten. In deze tijd stond UNMEE onder het commando van generaal Cammaert.

De Nederlandse bijdrage bestond uit een mariniersbataljon (en 4 Chinook helicopters, een veldhospitaal en een logistieke compagnie). Het toegewezen gebied was 250 kilometers lang en 200 kilometers breed en reikte van Adigrat tot Massawa. Omdat het mariniersbataljon bestond uit drie compagnieën werd er een vierde, Canadese, compagnie aan toegevoegd.

Een bekende deelnemer was de latere generaal Ton van Ede.


Bronvermelding:

[ Terug