Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Expedities van het KNIL Categorie: KNIL expedities tussen 1830 en 1870 | Gepubliceerd: 31 mei 2016

Djambi1858 kopie


Inleiding

In juli 1858 werd, nadat alle onderhandelingen om tot een overeenkomst met de sultan te komen waren mislukt,  een strafexpeditie naar het opstandige Djambi op Sumatra gezonden.  Schets van de hoofdplaats Djambi

De  vijfde augustus vertrok een militair detachement van Batavia per stoomschip Wilhelmina Lucia naar de rede van Muntok, waar de resident van Palembang, die belast was met de politieke leiding der Djambische aangelegenheden, de 16de augustus met Zr. Ms. "Celebes" aankwam. 

Het duurde enige tijd voordat de troepen verder naar Djambi konden worden getransporteerd. De reden daarvoor was dat de sultan van Djambi 32.000 man aan geregelde troepen onder de wapens had gekregen en dat aan weerszijden van de rivier, die de aanvallende troepen dienden te passeren, een versterkte benting aangelegd was, die hen onder zwaar vuur kon nemen. 

Als gevolg van deze berichten verzocht de resident van Palembang het Nederlandse gouvernement om aanvullende troepen te zenden. Hierdoor kon de Nederlandse expeditie pas op 6 september 1858 op het strand, dat op twee mijl van de hoofdplaats gelegen was, landen

De Strijd te Djambi

Onder dekking van het vuur van de oorlogsschepen "Celebes", "Admiraal van Kinsbergen" en "Onrust" wisten de Nederlandse troepen langs de rechterzijde van de hoofdrivier naar de hoofdplaats Djambi op te rukken. 

ZrGevecht van de Sampit en de gewapende sloep tot herovering van de kruisboot 12. Tekening WJ Cohen Stuart luitenant ter zee. Ms. "Onrust" zou niet veel later, tijdens de expeditie naar de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, worden afgelopen door de vijand, waarbij de bemanning tot de laatste man werd uitgemoord. 

Na een gevecht, dat drie uur duurde, waren alle vijandelijke versterkingen genomen. De Kraton van de sultan werd echter hardnekkig verdedigd, maar ook deze was de volgende ochtend,  om tien uur,  in Nederlandse handen. 

Tijdens de diverse gevechten sneuvelden vier manschappen en raakten 43 soldaten, waaronder twee officieren,  gewond. Op de Marineschepen telde men vijf gekwetsten.  Djambi van de rivier af gezientekening luitenant ter zee W.J. Cohan Stuart kopie

Intussen waren de sultan en zijn medeopstandelingen gevlucht naar de Padangse Bovenlanden, maar zij hadden hun geweren, geschut en lansen tijdens die overhaaste tocht achtergelaten en bezaten geen aanhangers meer onder de bevolking.  

Na de strijd bracht men de Nederlandse troepen onder in de Kraton en werden de dorpelingen, die langere tijd onder het juk van diverse bendes, geleid door de sultan, hadden geleefd, gerustgesteld. De bewoners van Djambi die tijdens de strijd gevlucht waren keerden nu ook weer naar hun huizen terug. 

Het Nederlandse gouvernement was genoodzaakt in deze jaren meerdere expedities uit te rusten; een jaar na de expeditie naar Djambi zond men troepen naar de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo en naar Boni op Celebes