Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koninklijke Landmacht Categorie: Officieren, kaderleden en manschappen van het Nederlandse leger | Gepubliceerd: 01 juni 2018

 

Jaap Bragt


Zie ook: "Zolang nog reünies bestaan", waarin Bragt op 26 mei 2018 een gedicht van Ad van Hooijdonk van 2-6 RI., vierde compagnie, "Zolang nog reünies bestaan", voordroeg tijdens de  jaarlijkse reünie voor veteranen van alle onderdelen die deel uit hebben gemaakt van de Tijger-Brigade en alle andere onderdelen en brigades die op Java gelegerd waren geweest. 


Militaire loopbaan

Jaap Bragt (Mijdrecht, januari 1927) behaalde in 1946 zijn Hogere Burgerschool (HBS) examen en vond toen een baan bij Openbare Werken. In september 1947 werd hij opgeroepen voor zijn dienstplicht en voltooide vervolgens in Nijmegen en Maastricht een militaire opleiding. Jongens die een HBS-diploma behaald hadden kwamen indertijd in aanmerking voor de officiersopleiding. Daarom werd Bragt, met een aantal andere dienstplichtigen, doorgestuurd naar Maastricht. Bragt tijdens voordracht

Vanuit Maastricht reisde Bragt naar Amsterdam en verder per boot, in januari 1948, naar Tandjong Priok. Na vijf dagen kreeg de eenheid, 5-6 RI, van Bragt de order naar Semarang te vertrekken met de opdracht in het  gebied tussen Cheribon en Semarang te patrouilleren.

Dat was met name noodzakelijk opdat de suikerplantages in de bergen weer veilig in productie konden worden gebracht. De omgeving was namelijk zeer onveilig doordat vijandelijke troepen en bendes aanvallen uitvoerden op gebouwen en werknemers. 

Naar aanleiding van een dagorder van generaal Spoor trok men een grote troepenmacht rond de grote steden samen en kreeg Bragt aldus de opdracht naar Semarang te vertrekken. Ten tijde van de Tweede Politionele Actie (december 1948) trokken Bragt en zijn bataljon naar Solo. Het gebied dat gecontroleerd moest worden was zeer groot, zodat men voortdurend aan het werk was. 

In deze periode ontsnapte Bragt een aantal keren aan de dood doordat Siliwangi-strijders het op de troepen gemunt hadden. Zijn veldfles werd zelfs een keer door een kogel doorboord. Na de overdracht kreeg Bragt opdracht naar Soerabaja af te reizen en daar de terugreis naar Nederland af te wachten. 

Latere leven

Bragt ging na terugkeer werken bij een stichting die woningen beheerde. Na zijn pensionering, toen hij 62 jaar oud was,  werd hij actief in de veteranenwereld. Zo organiseerde hij onder meer de plaatsing van een gedenksteen op Duinhof.  

Bragt was getrouwd (zijn echtgenote is overleden) en heeft vier kinderen. Zijn hobby's zijn schaken, modeltreinen, puzzelen, orgel spelen, zingen en nog veel meer. 

Zie ook: