Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: ISAF Categorie: Officieren, kaderleden en manschappen ISAF | Gepubliceerd: 29 juni 2014

Jos Ceelen kapitein bd Regiment van Heutsz onder andere ISAF en Angola


Introductie

Kapitein bd. Jos Ceelen (Den Haag, 1948) volgde de Koninklijke Militaire School om beroepsonderofficier te worden  en vervulde hierna diverse functies binnen de infanterie, waaronder die van pelotonscommandant, compagnies sergeant majoor (CSM) en personeelsofficier. Later kreeg hij het commando over een groep van de elfde luchtmobiele brigade.

Ceelen nam twee maal deel aan een missie. In 1997 vertrok hij in de functie van waarnemer naar Angola (Mission d'ObsDecoraties Jos Ceelenervation des Nations Unies en Angola) en in de periode 2007-2008 verbleef hij in Afghanistan (International Security Assistance Force).

Uitzendingen

Tijdens de waarnemersmissie in Angola in 1997 was Ceelen gedurende zeven maanden met een groep officieren, die afkomstig waren uit diverse landen, te Cafunfo actief. Zij waren in Angola geplaatst om te zien of de gesloten bestanden aldaar ook daadwerkelijk gehandhaafd werden. De rapporten die daaromtrent werden opgesteld vonden hun weg direct naar New York.

Ceelen was in 2007-2008 voor de duur van zeven maanden in Afghanistan, in Kamp Holland. Dit was een periode waarin zes Nederlandse soldaten sneuvelden. Hij verliet de dienst in 2008 in de rang van kapitein en heeft ook nu nog steeds goede contacten met de leden van de Afghaanse bevolking waarmee hij indertijd omging.

Kapitein bd. Ceelen kwamen wij tegen tijdens veteranendag 2014 waar hij de stand van het Regiment Van Heutsz bemande.


 [ Terug