KMG kamp augustus 1950 Djakarta


Hier kunt u het digitale fotoalbum van Hornstra bekijken


Vroege jaren en militaire opleiding

Michiel Hornstra (Oudemirdum, 2 februari 1928 - Hilversum, 3 februari 2019) werd geboren in Friesland, waar zijn vader werkzaam was als verzekeringsagent en zijn moeder zorg droeg voor haar negen kinderen.18 augustus 1950 Djakarta

Hij volgde de lagere school en werkte in zijn vrije tijd bij een boer, waar hij op de boerderij al op achtjarige leeftijd de koeien molk. 

Omdat dit werk hem na verloop van tijd wat minder beviel trad hij na een aantal jaren in dienst bij een bakker, voor wie hij brood ging venten. Na de Tweede Wereldoorlog werd Hornstra opgeroepen zijn militaire dienstplicht te vervullen, waar hij echter niet zeer veel voor voelde.

In de hoop afgekeurd te worden meldde hij de dienstdoende arts ernstige hinder te ondervinden van zijn spataderen maar deze was niet passend onder de indruk van Hornstra's lijden en keurde hem goed. 

Aldus meldde Hornstra zich in Utrecht en ontving zijn opleiding tot soldaat van een carrier-peloton in Assen. In die tijd was er sprake van een ernstig gebrek aan materieel, zodat een carrier werd verbeeld door een hokje in het zand te tekenen. Hoewel de brens van goede kwaliteit waren bleek dat de stenguns, afdankertjes van de Engelsen, in zeer slechte staat verkeerden.

Hornstra leerde hier ook zijn geweer goed schoon te maken want als er nog een zandkorrel te bespeuren was riep zijn majoor dat hij half Drente in het wapen terug kon vinden. Hoornstra werd na de opleiding ingescheept op de "Grote Beer" om naar de Oost vervoerd te worden, waar hij het geleerde in de praktijk zou gaan toepassen.  

Werkzaamheden in Nederlands-Indië

Hornstra kwam in 1949 in Tandjong Priok aan, waar hij ingedeeld werd bij een carrier-peloton en gelegerd te Bantam, nabij Jakarta. Deze plaats en omgeving Djakarta begin 1950. Hornstra op wacht voor het KMG kampwaren in die tijd nog zeer onveilig omdat er een groot aantal aanhangers van Soekarno actief was.  P1370775 

Een van Hornstra's sobats werd zo nerveus van deze situatie dat hij zichzelf per ongeluk een kogel, die fataal bleek, door het lichaam joeg. 

Hornstra leerde intussen in de jungle de band tussen militairen kennen, een verbintenis die als het ware vanzelf ontstaat wanneer soldaten van elkaar afhankelijk zijn.

Het trof hem dat zodra men verlof had gekregen en in de stad verkeerde deze band als sneeuw voor de zon verdwenen was. Het lopen van patrouilles bleek zeer gevaarlijk en vooral als Hornstra alleen in de rimboe was schrok hij van iedere vallende klapper of vroeg hij zich af of er zich in de bomen rondom hem onschuldige apen of gewapende inlanders bevonden.

Na de soevereiniteitsoverdracht mochten de militairen, waaronder Hornstra, geen wapens meer dragen, waardoor het gevaar op sneuvelen of persoonlijk letsel steeds toenam. 

Toen bijvoorbeeld in Tandjong Priok een inlandse man door een wagen overreden werd stroomden vanuit de kampongs mensen toe om de bestuurder te lynchen. Uiteindelijk wist de militaire politie hem te ontzetten.

In de tijd dat Raymond Westerling in Bandoeng soldaten aan het werven was voor zijn APRA-staatsgreep bevond ook Hornstra zich in deze stad en merkte hij de spanning op die men als het ware kon snijden.  13567163 1797851117112187 7728741867293742667 n

Gedurende enige tijd was hij ingedeeld bij de rode baretten in Tangerang maar uiteindelijk liet hij zich overplaatsen naar Batavia, waar hij in de gaarkeuken werd geplaatst. 

Latere leven

Hornstra keerde in 1950 met de "Nelly" naar Nederland terug. Al voordat hij naar de Oost was vertrokken had hij verkering gevraagd aan Anna Postma, met wie hij op 7 juli 1953 in het huwelijk trad en in Bussum ging wonen.

Hij toog nu eerst aan het werk bij de Friesland Bakkerij van bakker Dijkstra in Bussum en was later, tot zijn pensionering, actief als ovenist bij een bakkerij in Huizen. 

Hornstra bezocht tot recent ieder jaar de herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond. Zijn medailles was hij in de loop der jaren echter allemaal kwijtgeraakt.  Hornstra overleed in februari 2019. 

f t