P1290797

 


Werkzaamheden in de Oost bij 423 Bataljon Infanterie

Piet Bontenbal werd op 9 december 1928 in Schiedam geboren maar verhuisde later eerst naar Rotterdam en vervolgens trok hij naar Spijkenisse. Hij behoorde tot de laatste lichting manschappen die op 16 februari 1949 met de Waterman naar Indië vertrok. P1290648

Bontenbal maakte deel uit van 423 Bataljon Infanterie, onderdeel van de 42ste Zelfstandige Infanterie Brigade (G-Brigade). Hij kwam op 12 maart 1949 te Soerabaja aan. 

In die tijd heerste er in Nederlands-Indië al een "staakt het vuren" en bestonden de werkzaamheden van Bontenbal op Oost-Java voornamelijk uit patrouilleren en wacht lopen. 

Omdat de tegenpartij, de TNI en andere vijandelijke  benden, zich niet altijd aan deze overeenkomst  ("staakt het vuren") hielden vonden er vaak aanvallen op de Nederlandse troepen plaats. 

Bontenbal was er getuige van dat op één dag vijf dodelijke slachtoffers te betreuren waren. In deze onzekere periode stierven bij de diverse eenheden 65-70 Nederlandse soldaten per maand. P1290859

Bij de eenheid van Bontenbal waren in totaal negen doden te betreuren, waarvan één op de Erebegraafplaats in Loenen begraven ligt en de acht anderen in de Oost gebleven zijn.

Zij werden begraven op de Erebegraafplaats in Soerabaja, Kembang Kuning. 

Bontenbal keerde op 14 september 1950 met de General Ballou naar Nederland terug, waar hij op 7 oktober 1950 in Rotterdam aankwam. 

Hij werkte vervolgens ruim dertig jaar bij de PTT en ging op 56-jarige leeftijd met pensioen. Omdat hij toen nog zo jong was organiseerde de PTT een cursus "pensioen-inzicht", waarvan de leden de daarop volgende twintig jaar bijeen bleven komen. In de winter was dat in het zwembadcomplex Oostervank en in het voorjaar organiseerde de leiding een midweekverblijf in een hotel.

Bontenbal was getrouwd en heeft twee kinderen. Hij  is gedurende een langere periode als mantelzorger voor zijn echtgenote actief geweest en woont in Spijkenisse. 


 

f t