Luinders

 


Vroege jaren

Wiebe van de Kuinder (Eemnes, 16 augustus 1927-2008) was de zoon van bakker Jan van de Kuinder (1899-1970) en Cornelia Maria Prinsen (1902-1935). Na de lagere school volgde hij 's avonds de Handelsschool in Hilversum. Overdag bezorgde en bakte hij namelijk brood en banket. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Van de Kuinder vanaf 1944 in zijn huis onderduiken. Dat deed hij in een schuilplaats in een dubbel plafond boven een hangkast. 

Naar de Oost

Van de Kuinder verbleef van 1947-1950 in Nederlands-Indië. Hij kwam in februari 1947 voor zijn nummer als lichting 27 in dienst en werd ingedeeld bij de Huzaren van Boreel, gelegerd in Kamp Bokkeduinen bij Amersfoort. Aldaar werd hij opgeleid tot huzaar van een verkenningseenheid. Eind 1947 scheepte Van de Kuinder zich in op het troepentransportschip Nieuw Holland, om eind november van dat jaar te Tandjong Priok te debarkeren. Carla de Vet

Van Batavia werden Van de Kuinder en zijn sobats naar Tjililitan, een doorgangskamp, vervoerd en vervolgens doorgestuurd naar Buitenzorg. Aldaar werd hij benoemd tot kwartiermaker bij het 14de bataljon. Enige maanden later kregen de manschappen order per landingsboot naar Oost-Java (Soerabaja) te reizen. Van hier ging de tocht verder naar Pasoeroean en Probolinggo, waar Van de Kuinder deelnam aan de Tweede Politionele Actie. 

Aan het einde van het jaar 1949 kregen de manschappen opdracht per KPM boot (Koninklijke Pakketvaart Maatschappij) naar Zuid-Sumatra te varen. In deze tijd vond ook de souvereiniteitsoverdracht plaats, waarop Van de Kuinder begin 1950 terugkeerde naar Buitenzorg. Aldaar moesten de soldaten hun wapens inleveren en medisch gekeurd worden. 

Van de Kuinder scheepte zich in maart 1950 in op  het Amerikaanse troepenschip General Stuart Heintzelmann en keerde hiermee naar Amsterdam terug. 

Latere leven

Na terugkeer hervatte Van de Kuinder zijn leven als bakker tot hij in 1988 met pensioen ging. Gedurende de laatste jaren van zijn leven woonde hij samen met zijn levenspartner Carla de Vet in Eemnes. Hij bezocht onder meer veel ontmoetingsdagen van Indië-veteranen, liep mee in het defilé tijdens de veteranendag in Den Haag en bezocht de jaarlijkse herdenkingen in Roermond. 

Na zijn dood bleef Carla de Vet actief binnen de veteranenwereld. Ze is onder meer korporaal (reserve), reservist bij de Delta en Echocompagnie,  en schrijft artikelen in het redactieblad Huzaren van Boreel. Tijdens de regionale veteranendag van Gooise- en Wijdemeren, Weesp en Hilversum werd zij, wegens al haar activiteiten ten behoeve van veteranen,  apart genoemd door burgemeester Han ter Heegde in diens toespraak. 

Bronvermelding

f t