Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Vredesmissies vanaf 2000 Categorie: Officieren, kaderleden en manschappen van de EUTM | Gepubliceerd: 29 juni 2014

Luitenant kolonel Ben Doomernik HvB. Hij vertrekt binnenkort naar Mali


Loopbaan

E.P. (Ben) Doomernik (Den Bosch, 9 september 1960), luitenant-kolonel der cavalerie Regiment Huzaren van Boreel, volgde de cursus op het opleidingscentrum officieren van speciale diensten (OCOSD) en werd vervolgens geplaatst op de Prins Bernhardkazerne in Amersfoort. Hij diende hierna twee jaar in Duitsland en keerde toen terug naar het Opleidingscentrum, waar zijn taak onderofficieren op te leiden was.

Na nog een periode in Duitsland, ditmaal van drie jaar, volgden plaatsingen te Ede, Soesterberg en Oirschot, waar hij actief waHuzaren van Boreels in de functie van  commandant. Doomernik werd in de rang van majoor benoemd tot eskadronscommandant van 42 BVE en in 2011 bevorderd tot luitenant-kolonel.  

Missies

Doomernik diende zowel in Bosnië (2003) als in Afghanistan (2006-2007) en vertrok in mei 2014 naar Mali, waar hij benoemd was tot plaatsvervangend Hoofd Inlichtingen. Toen Doomernik naar Bosnië werd gezonden was hij werkzaam als eskadronscommandant bij de 42ste Brigade te Oirschot en met deze eenheid nam hij deel aan de missie. In Afghanistan was zijn functie die van Hoofd Inlichtingen bij de Task Force.

Doomernik zag als toegevoegde waarde van dienen in het leger dat, terwijl men in de burgerlijke maatschappij vooral bezig is met zichzelf, de kracht van het samenwerken binnen de strijdmacht een zeer belangrijk element wordt.


 [ Terug