Arthur Duke of Wellington

 


Een woord over de Slag bij Waterloo (1815) door Arthur Wellesley,  Duke of Wellington 

"Het relaas van een veldslag lijkt enigszins op het relaas van een dansfeest. 

Sommigen kunnen zich alle geringe gebeurtenissen herinneren, die het winnen of verliezen van de veldslag tot gevolg hebben gehad.Jan Willem Pieneman00

Maar niemand kan zich de volgorde herinneren....

Of het exacte moment waarop ze hebben plaatsgevonden - en juist dat maakt het verschil. 

Ik ben een tegenstander van elk voornemen om een zogeheten geschiedenis van de Slag bij Waterloo te schrijven.

Want als de ware geschiedenis wordt opgetekend....

Wat zal er dan overblijven van de roem van degenen die deze terecht hebben verworven vanwege hun moed? 

Maar van wie de helft er niet zo goed af zou komen....

Als hun fouten gepubliceerd werden?

Laat de Slag bij Waterloo maar rusten......" 

Arthur Wellesley, Duke of Wellington

f t