Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Manschappen - artikelen Categorie: Artillerie | Gepubliceerd: 24 maart 2014

 

Koekie Waanders


Inleiding

Nicolaas Frederik Christiaan (Koekie) Waanders (geboren te Deventer in 1890) was een hoornblazer en wachtmeester bij het Regiment Rijdende Artillerie. Zijn naam is bij het Regiment Rijdende Artillerie nog steeds legendarisch. In de jaren twintig en dertig had Waanders tijdens evenementen vaak de leiding over de trompetters van het Korps.

Erg veel is niet over hem te vinden. In september 1929 vond de Landdag van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm te Apeldoorn plaats. Hiertoe waren duizenden Landstormers bijeengekomen op het LanddaWachtmeeester en geitgterrein (Berg en Bosch). Onder de hoogwaardigheidsbekleders, die de dag bezochten, bevonden zich de burgemeester van Apeldoorn, de Minister van Defensie en Prins Hendrik.  

De Landdag werd om kwart voor drie geopend met een fanfare door de trompetters van het Korps Rijdende Artillerie, onder leiding van Waanders. Hierbij werd een eresaluut gebracht aan Prins Hendrik. In augustus 1937, tijdens het Concours Hippique, gehouden ter gelegenheid van het zevenhonderjarig bestaan van Doesburg, waren Waanders en zijn trompetters van het Korps Rijdende Artillerie present en hun presentatie een groot succes.

Dezelfde maand, tijdens de viering van het Gronings Ontzet op 28 augustus 1937, werd om elf uur een parade gehouden op de Grote Markt, waarbij het Federatie Trompetterkorps, onder commando van Waanders, de stoet vooraf ging. Zij waren gekleed in antiek tenue en de fanfare oogste luide bijval van het publiek.


Bronvermelding