Koertje


Tweede Wereldoorlog

Koert Bavinck (Bandoeng, 7 januari 1926 - Harderwijk, 9 juli 1986)  was de zoon van theoloog Johan Herman Bavinck (1895-1964). Hij trad tijdens de Tweede Wereldoorlog toe tot het verzet en het gelukte hem door zijn acties geallieerde piloten en onderduikers uit handen van de bezetter te houden. In deze tijd was hij werkend lid van de K.P. en de L.O.  In 1944 werd hij door de Sicherheitsdienst gearresteerd en via Haren overgebracht naar Vught. Zijn executie was aangekonAAAAAtringdigd voor 10 september 1944 maar door de snelle opmars van de geallieerden ging dit niet door.

Bavinck werd via Sachsenhausen naar Rathenau vervoerd, waar hij in april 1945 door de Russen werd bevrijd. Enige tijd later werd hij door hen gearresteerd wegens verdenking van spionage, maar Bavinck werd vrijgelaten en sloot zich toen bij het Amerikaanse leger aan en reisde hiermee dwars door Europa. Voor zijn acties bij de K.P. kreeg hij zowel van de Amerikaanse als van de Engelse autoriteiten een schriftelijke dankbetuiging.

Hij keerde pas in juni 1946 naar Nederland terug en meldde zich aan bij het Regiment Stoottroepen. Later werd hij ingedeeld bij het 3-9 RI (Zeven December Divisie), waarmee hij in oktober 1946 in de rang van sergeant adsp.  naar  Nederlands-Indië vertrok.

Politionele Acties

In het begin van 1947 werd het gebied rond Klender onveilig gemaakt door de beruchte bendeleider Hadji Pandji, wiens operatieterrein zich uitstrekte van Batavia tot Bekassi. Door een wekenlange onophoudelijke achtervolging slaagde Bavinck, samen met zijn inlichtingenpersoneel, erin het leven zo zwaar voor Hadji Pandji te maken dat hij zich op 8 mei te Klender meldde. In een persoonlijke brief spra61a129c587266c344bf53bdfcdfbc29e5455a44a5d8950f1015b259965d3f3f3k de legercommandant, generaal Spoor, zijn tevredenheid over Bavincks handelen uit.

Tijdens de overige strijd bewerkte Bavinck door zijn persoonlijke kunde en doortastendheid een snelle en onvervaarde opmars van de onder zijn bevelen staande troepen. Op 21 en 22 juli 1947  doorkruiste hij bij Bekassi (de demarcatielijn)  in een jeep, slechts vergezeld door zijn chauffeur, soldaat Roelof van Egten, en zijn radiotelegrafist, soldaat Haaye Honderd, het voorterrein ver voor de voorhoede uit en wist met zijn lichte mitrailleur vele tegenstanders buiten gevecht te stellen.

In het voorterrein wist Bavinck het opblazen van bruggen door de vijand te voorkomen en bovendien een reeds aangestoken lont van drie mijnen onder de brug te Dawoean door te snijden. Op de weg naar Tjikampek werd Bavinck onder vuur genomen maar werd gered doordat zijn chauffeur Van Egten op het kritieke moment voor hem sprong en daar201a4a14942977dbe60253072b38d5603142bcd26320f3f94953680f7c25849adoor zelf gewond raakte. Een handgranaat, die tussen hen in werd geworpen, werd door radiotelegrafist Honderd teruggegooid. Zowel Van Egten als Honderd kregen de Bronzen Leeuw voor hun handelingen op het strijdtoneel.

Latere loopbaan

Bavinck, op 31 mei 1947 bevorderd tot reserve-tweede luitenant der infanterie,  verkreeg bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1948 nummer 6 de Militaire Willemsorde wegens zijn beleidvol en moedig optreden tijdens de PolitioKoentje bavinknele Acties in juli 1947. Hij bekleedde toen de rang van eerste luitenant, reserve-officier van de Koninklijke Landmacht. In de rang van majoor werd hij in de jaren vijftig (tot 1960)  benoemd tot commandant van de troepenmacht in Suriname. In deze functie schreef hij in de Militaire Spectator een artikel getiteld "Land in opbouw", over de geschiedenis van Suriname. 

In de jaren zeventig werd Bavinck, op 21 april 1972 bevorderd tot luitenant-kolonel,  ter beschikking gesteld van de Troepenmacht In Suriname (TRIS) en verving in 1975 tijdelijk luitenant-kolonel F. Weening, die een hersenschudding had opgelopen, als garnizoens- bataljons- en kazernecommandant.

Bavinck ging in de rang van luitenant-kolonel met ingang van 1 mei 1981, dat was gelijktijdig met en in dezelfde rang als Gijsbert Johannes Schüssler, met functioneel leeftijdsontslag. Hij stond toen al een langere tijd op nonactiviteit. Bavinck overleed op 60-jarige leeftijd, in juli 1986, te Harderwijk.

Decoraties

  • Ridder Militaire Willemsorde vierde klasse
  • Verzetsherdenkingskruis 1940-1945
  • Ereteken voor Orde en Vrede met het cijfer 4
  • Mobilisatie Oorlogskruis
  • Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier met het cijfer XXX

 

 

[ Terug

f t