Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Manschappen - artikelen Categorie: Infanterie | Gepubliceerd: 27 juni 2018

 

Jeroen van Egmond

 


Opleiding

Jeroen van Egmond (Alkmaar, 24 januari 1979) volgde na de middelbare school een MBO opleiding mechanische -en electrotechniek en was hierna vijf jaar lang werkzaam bij de firma Schuuring in Harderwijk. Dat was onder meer in de functie van monteur sterkstroom en installatie.

 
De firma Schuuring voerde diverse opdrachten voor het Ministerie van Defensie uit, waardoor Van Egmond de kans kreeg nader kennis te maken met het leger. Hij besloot op 24-jarige leeftijd bij Defensie zijn loopbaan te vervolgen, werd getest en uiteindelijk bij de verbindingsdienst geplaatst. Decoratiesegmond
 
Loopbaan in het leger
 
Van Egmond hield zich aldaar bezig met ICT-gerelateerde vraagstukken; hij werd geplaatst bij het 101 CIS (Communicatie Informatie Systemen) bataljon met als standplaats Garden. Inmiddels was hij benoemd tot soldaat der tweede klasse en binnen twee jaar volgde zijn bevordering tot korporaal.
 
Omdat het leger wel iets zag in deze jonge ambitieuze soldaat werd hij naar de Koninklijke Militaire School gezonden, waar hij na 14 maanden werd bevorderd tot onderofficier (sergeant) en vervolgens geplaatst bij het Duits-Nederlandse legercorps, afdeling satellietcommunicatie. Aldaar kreeg Van Egmond als taak om de satellietcommunicatie van het inzetgebied (waar een missie plaats vond) naar Nederland goed te regelen.
  
Acties in Afghanistan
 
In november 2008 werd Van Egmond, op eigen verzoek, uitgezonden naar Afghanistan. Hiertoe werd hij ingedeeld bij de Luchtmobiele Brigade. In Afghanistan was hij werkzaam als commandant van het communicatiecentrum. Tijdens de ruim vier maanden dat Van Egmond in Afghanistan actief was ging hij diverse keren vrijwillig mee op patrouille, onder meer omdat de mannen en vrouwen van zijn groep op buitenposten waren geplaatst en hij via direct contact wilde zien hoe de zaken verliepen.
 
Eenmaal reed een auto van de colonne, waarin Van Egmond zich bevond, op een Improvised Explosive Device (bermbom) maar gelukkig bevond hij zich niet in het getroffen voertuig, waarvan een wiel sneuvelde. Direct na de aanval vond een vuurgevecht plaats, waarbij de soldaten van drie zijden beschoten werden.
 
Van Egmond  vond dat deelname aan een missie tot een verrijking van zijn mentale en fysieke eigenschappen had geleid en dat hij door zijn ervaringen had leren doorgaan met functioneren, waar anderen al gestopt zouden zijn. 
 
Bij Defensie maar ook in Afghanistan werden eigenschappen als discipline, structurering en doorzettingsvermogen verder ontwikkeld. Van Egmond droeg gedurende zijn diensttijd de rode baret en maakte in zijn tijd bij het leger een werkbezoek aan de missie in Bosnië. Hij verliet het leger op 1 maart 2014.