Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Manschappen - artikelen Categorie: Infanterie | Gepubliceerd: 09 oktober 2020

 

Blarcom Mr JP van

 


Belgische Opstand

Johannes Petrus van Blarkom (Beverwijk, 28 februari 1811 - Stratum, bij Eindhoven, 2 februari 1895) was de zoon van Jan van Blarkom (1770-1845) en Cornelia van Lith. Hij trouwde in 1853 met Henriëtte Maria Josina Habraken (1825-1858). Van Blarkom was net begonnen aan een Tafereel uit de Tiendaagse Veldtocht tegen de in opstand gekomen Belgen augustus 1831 rechtenstudie in Luik toen de Belgische Opstand losbarstte.

In oktober 1830 meldde hij zich als vrijwillig schutter bij het Eerste Marsbataljon van de Bossche Schutterij, waarmee hij deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht. De Koning schonk hem bij Besluit van 15 augustus 1831 een Eervolle Vermelding. Dat was op aanbeveling van opperbevelhebber luitenant-generaal Cort-Heiligers en met name voor zijn verrichtingen tijdens de strijd op 6 augustus 1831 bij Hasselt. 

"Ondanks de ontberingen, vermoeiende mars en zware stortregens heeft hij zich bij de verschillende gevechten, vooral die van de zesde, met moed, ijver en volharding gedragen."  Later ontving Van Blarkom bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1831 nummer 92 de Militaire Willemsorde. Na de strijd ging hij in Leiden vanaf 20 oktober 1831 verder met zijn rechtenstudie. Tijdens zijn studie bevorderde men hem in augustus 1833 tot tweede luitenant bij de Mobiele Schutterij van Noord-Brabant. 

Latere loopbaan

Van Blarkom voltooide zijn studie en was in de jaren daarna actief als advocaat. Hij werd op 16 september 1838 benoemd tot lid, rechter en rechtercommissaris van de arrondissementsrechtbank in Den Bosch. Een nevenfunctie, die hij vanaf eind 1841 vervulde, was die van lid der commissie van administratie over de gevangenissen in Den Bosch.

Met ingang van 28 september 1848 ging Van Barkom zich voor de duur van twee jaar als rechter-commissaris bezighouden met strafzaken. In 1849 werd hij lid van het Nederlands Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen en in 1850 lid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen van Noord-Brabant. 

Op 5 februari 1854 benoemde men Van Blarkom tot Officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank in Eindhoven. Latere posities waren die van president aldaar (1864), Raadsheer Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant (1871) en raadsheer van het Gerechtshof in Den Bosch (1875). Hij ging in 1890 met pensioen.  

Van Blarkom overleed in februari 1895 op bijna 84-jarige leeftijd. Hij was Ridder in de Militaire Willemsorde, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder derde klasse van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau en bezat het Metalen Kruis 1830-1831.