Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Manschappen - artikelen Categorie: Infanterie | Gepubliceerd: 03 maart 2014

Inleiding

Hamerlinck (geboren op 21 maart 1907 en overleden in 1993) werd in de rang van dienstplichtig sergeant titulair met ingang van 1 augustus 1928 bij het reservepersoneel der landmacht benoemd tot vaandrig bij het veertiende regiment infanterie te Middelburg en Bergen op Zoom.

In december van datzelfde jaar werd hij per 1 januari 1929 bevorderd tot reserve tweede luitenant en in december 1932 bevorderd tot reserve eerste luitenant bij het vijfde regiment infanterie.

Latere loopbaan

Toen in 1963 de Kromhoutkazerne, waar Hamerlinck werkte, 50 jaar bestond werd er een groot feest gehouden, gedurende welke de kazernecommandant, kolonel E. Kamphorst, een toespraak hield. Na een korte plechtigheid volgde een mars door Utrecht onder leiding van paradecommandant luitenant kolonel A.H.F. Hamerlinck.

Aan deze parade werd deelgenomen door het fanfarecorps der Genie, een detachement genietroepen, het tamboerskorps van de technische dienst en een instructiebataljon.  Op de Maliebaan werd gedefileerd voor de kazernecommandant en de burgemeester van Utrecht, jonkheer mr. C.J.A de Ranitz. Hamerlinck werd bij Koninklijk Besluit van 30 april 1964 benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. 


Bronvermelding