Diploma Legion of Merit


Vroege loopbaan

Johan Willem Hugo van den Wall Bake (Bussum, 29 mei 1901 - Pully, 28 juli 1993) was een Nederlands luitenant-kolonel, hoofd sectie arbeidszaken van het militaire gezag tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder meer honorary officier of the Military Division of the Most Excellent Order of the Britsh Empire.

Bake deed op 19-jarige leeftijd mee aan de nationale kampioenschappen tennis namens de tennisvereniging van Hilversum (1920). Hij was van 1943 tot 1945 hoofd van de Sectie Arbeidszaken van het Militaire Gezag en later coördinator industrial relations en personeelsadministratie van de Bataafse Petroleum Maatschappij.

Latere loopbaan

Van den Wall Bake nam in februari 1947 als delegatielid deel aan de tiendaagse conferentie over de petroleumindustrie in Los Angeles. Andere delegatieleden waren onder meer directeur van arbeid dr. J.A. Gerth en Tweede Kamerlid dr. A.H.W. Hacke. In 1961 was Van den Wall Bake lid van de raad van commissarissen van de Amsterdam-Tapanoeli Rubber Cultuur Maatschappij.

Van den Wall Bake was onder meer officier in de Orde van Oranje-Nassau, officier in de Orde van het Britse Rijk en officier in de Legion of Merit. Bij Britse Koninklijke goedkeuring van 28 november 1945 werd hij benoemd tot Honorary Officier of the Military Division of the Most Exellent Order of the British Empire. Bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1946 kreeg hij toestemming van de Nederlandse regering tot het dragen der versierselen hiervan.

Hij werd benoemd tot officier in the Legion of Merit bij general orders van 11 juni 1946 en verkreeg verlof tot het dragen der versierselen bij besluit van 19 juli 1946. De decoraties werden hem uitgereikt te Den Haag op 16 augustus 1946.


 

f t