Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Manschappen - artikelen Categorie: Cavalerie | Gepubliceerd: 20 februari 2014

Fons Hertog op de Prins Bernhardkazerne2


U kunt hier het fotoalbum bekijken (copyright: Fons Hertog)


Bij de Huzaren

Alphonse Philip Hertog (Den Haag, 13 oktober 1947), advocaat, tot 2018 burgemeester van Huizen, en eerder onder meeHertog en zijn dienstmakkers op de slaapzaal - kopier actief als burgemeester van Velsen en de Haarlemmermeer, vervulde zijn dienstplicht in 1972 als Cavalerist  bij de Huzaren van Sytzama, de zogenaamde Witte Huzaren, in de Bernhardkazerne te Amersfoort.

In het logo van de Huzaren van Sytzama staat: door het juiste te doen vreest gij niemand, en dat motto was Hertog op het lijf geschreven. In 1972 was men te Amersfoort bezig de manschappen te scholen in het omgaan met de Leopard(1)tank en Hertog werd aldus benoemd tot wapenfourier.

Een sollicitatie bij baron van Till

Hertog was geen doorsnee recruut en omdat hij zich wat verveelde besloot hij te gaan solliHuzaar Hertog eindelijk aan het werkciteren naar een meer actieve functie. Dat was zeer ongebruikelijk voor een dienstplichtig  soldaat in die tijd. Aldus vroeg hij aan Baron van Till: is er nog een plek voor een dienstplichtig Huzaar? Deze zag wel iets in de jonge Hertog en stelde hem te werk.  Op deze wijze kwam Hertog te werken aan de ontwikkeling van een ingenieus systeem, dat indertijd veel kosten bespaarde.

Dat systeem bestond hieruit dat op de loop van een kanon een klein geweertje werd gemonteerd. Net als bij de attractie op de kermis werden in front van het kanon  kleine rubber tankjes van 10 cm. grootte, gemonteerd op een rad, voorbij getrokken. Met hele kleine kogeltjes werd met het geweertje op de minikanonnen geschoten. Dit nabootsen van werkelijke gevechtsscenes vereiste nogal wat behendigheid maar was tevens zeer leerzaam en goedkoop wat materieel betreft. En de rekruten leerden in ieder geval zeer snel schieten.

Kritische observatie der legerleiding

Hertog was even later belast met de uitgifte van de geweertjes toen het opperbevel van de Bernhardkazerne, waaronder kolonel F.E.V.M. van Bouwdijk Bastiaanse, zijn werkplek bezocht. Op de BernhardkazerneDe leiding had de eerder beschreven experimenten geobserveerd en kwam nu de geweertjes terugbrengen naar de plaats van afgifte. Hertog, ook toen al zeer kritisch, stak zijn pink ter controle in de kleine loopjes en meldde zijn bazen toen dat zij in gebreke waren gebleven deze goed schoon te maken.

Dit was een zeer interessante periode in het leven van Hertog; een plaats waar hij indertijd graag kwam, achter de kazerne gelegen,  was een grote manege, het Militair Ruitercentrum Marcroix, mede opgericht door kolonel Frits Broertjes. Later zou hij met diens zoon, Pieter Broertjes, beiden dan in de functie van burgemeester, respectievelijk van Huizen en Hilversum, veel contact hebben. De ijskoude winter van 1972 bracht Hertog, in dienst van Volk en Vaderland,  rillend in een legertentje op de dan stijf bevroren heide door.

De zee over op een onderzeebootjager

In zijn latere functie van Gedeputeerde van de Provincie Overijssel nam Hertog plaats op de kruiser Overijssel, die hem van Rotterdam naar Den Helder vervoerde. Naast de Overijssel voer nog een andere onderzeebootjager mee; onderweg werden een aantal oefeningen gedaan, zoals een helicopterlanding op volle zee en diverse andere manoeuvres.

Zo werd er een lijn gespannen tussen beide schepen, waarop een bemanningslid van de ene naar de andere boot werd overgebracht. Henk Vonhoff, dan commissaris van de Koningin van Groningen, gaf zich op als vrijwilliger en hing niet veel later als een worstje (woorden van Hertog) tussen beide schepen en tot zijn knieën in het water te spartelen.

Marine aangelegenheden en bombardementen op vliegvelden

Hertog was later, in zijn functie van burgemeester van Velsen, onder meer betrokken bij het Marine Hospitaal in Overveen (waar tussen haakjes de vader van Jaap Boreel ooit werkzaam was) en had veel contact met de arts-Marineofficieren die daar werkzaam waren.  Hij was toen ook voorzitter van het bestuur van Sail IJmuiden en tevens bestuurslid van de organisatie van Sail Amsterdam. In IJmuiden zetelde ook het hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM); in de directie hadden veel Marineofficieren zitting, waarmee Hertog intensief contact had.

In de functie van Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Overijssel was Hertog intensief betrokken bij aangelegenheden van het Ministerie van Defensie. De Legerplaats Steenwijkerwold (Johannes Postkazerne), waar hij bestuurlijk verantwoordelijk voor was,  moest indertijd worden uitgebreid, wat veel direct contact en overleg vergde. Een voordeel die uit al deze contacten voortkwam was de uitnodiging van B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, commissaris van de Koningin in Limburg, tot het bijwonen van een legerdag van de Luchtmacht. Op vliegveld Twente leerde Hertog hoe hij het beste vliegbases kon bombarderen. Hij deed daar namelijk oefeningen met een vluchtsimulator, waarbij zijn doel gesteld was op de verkeerstorens. De aanwijzing van zijn  instructeur volgde hij strikt op: wij gaan nu die verkeerstoren platschieten en vervolgens in de lucht tanken. 

Aldus was Hertog, tot 2018 burgemeester van Huizen, ook op Defensiegebied van alle markten thuis en waren de veteranen van 't Gooi en Omstreken bij hem in zeer goede en bekwame  handen.

Veteranendag 06-06-08 200849Veteranendag 20-05-201164

 

 

 

 

 


 Zie ook


[ Terug