Gerard van der Lee en IGK


Het fotoalbum vindt u hier. De film, gemaakt door Frits Ahlrichs, vindt u onderaan het artikel.


Samenvatting

Op donderdag 29 januari 2015 vond de plechtige boekuitreiking van het werk van Gerard van der Lee, Onze Jan in Indië, aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, 10955798 771945859561301 3186996462469165750 ngeneraal Hoitink, plaats op de Zwaluwenberg in Hilversum. Na de uitreiking werd de nieuwjaarsborrel van de Stichting Veteranen Naardermeer gehouden.

Gasten waren, naast veel Gooise veteranen, Frank Marcus, directeur Veteraneninstituut, generaal Ruurd Reitsma, Laurens van Aggelen (uitgever van het boek), Gert Noordanus (voormalig commandant van Bronbeek), burgemeester Henk Heijman van de gemeente Bussum  en vele anderen. Het boek "Onze Jan in Indië" is hier te bestellen.

Uitreiking: Ad van den Bent

Zeer veel Gooise veteranen en andere genodigden waren naar de Zwaluwenberg gekomen om de boekpresentatie van Gerard van der Lee, Onze Jan in Indië, bij te wonen. Deze werd gehouden in de Bernhardzaal van de Zwaluwenberg, voormalige residentie van de eerste In10945705 771945652894655 6168817846248311960 nspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Prins Bernhard.

Van den Bent schilderde in zijn openingstoespraak de kleurrijke geschiedenis van huis en landgoed. Hij gaf toen het woord aan de waarnemend voorzitter van de Stichting Veteranen Naardermeer Jan Lakeman, die na een kort woord de microfoon overhandigde aan de schrijver van het werk.

Toespraak van Gerard van der Lee

Gerard van der Lee betoonde zich ontroerd door de grote opkomst van met name veteranen, afkomstig uit diverse missies en strijdperken. Juist voor hen had hij dit werk geschreven; om begrip en waardering te kweken voor hen die door een democratisch gekozen regering waren en 10653840 771945769561310 993935404864863690 nworden uitgezonden om een  belangrijke taak te vervullen.

Om de uitvoering van een missie op volle waarde te schatten dient men de context en de omstandigheden van de uitzending goed te kennen. Dat gold zeker en in hoge mate voor de vele duizenden dienstplichtige jongens die, na een Wereldoorlog doorstaan te hebben, naar Oost-Indië werden gestuurd om "orde en rust te herstellen".

Zesduizend van hen overleefden deze opdracht van de democratisch gekozen regering niet. De ramp met vlucht MH 17 en de terugkeer van de slachtoffers hadden Van der Lee terug doen denken aan de zesduizend jongens die nimmer teruggekeerd waren.

Minuut stilte ter herdenking

Van der Lee vroeg en kreeg een minuut stilte om hen te herdenken. De Taptoe weerklonk en de doden werden vervolgens herdacht.

De schrijver vervolgde zijn toespraak met een dringend pleidooi om begrip voor en inzicht in persoon en handelingen van de duizenden Indië-veteranen. De reden waarom hij in de eerste plaats zijn werk "Onze Jan in Indië" had geschreven.

Toespraak generaal Hoitink

Hoitink refereerde nogmaals aan de meer dan 150.000 jongens die naar Nederlands-Indië waren gezonden om orde en rust te herstellen. Hij herinnerde aan de veroordelingen van hun handelen aan de hand van latere normen en waarden en zonder inzicht in de omstandigheden waarin indertijd in Indië gehandeld was en de pijn die dit veroorzaakt had.

De Indië-v20705 771945369561350 6950048526035223499 neteranen hadden zich gevoeld alsof zij weer in een hinderlaag, en ditmaal niet van de vijand maar van hun eigen landgenoten, waren gelopen. Aldus, zo sprak Hoitink, moeten we niet met de wijsheid van nu maar vanuit het perspectief van toen oordelen. En die kennis kunnen we ons nu eigen maken door het voortreffelijke werk van Gerard van der Lee, "Onze Jan in Indië".

Slot bijeenkomst

Laurens van Aggelen, uitgever van het werk, sloot de toespraken af met de woorden dat de prijs van het boek, tien Euro, inclusief verzendkosten, zo laag was gehouden om een breed publiek te kunnen bereiken.

Daar sluiten wij ons bij aan. U kunt hier de recensie lezen en hier dit voortreffelijke en zeer indrukwekkende boek bestellen. Eindigen wij met de woorden van Wim Kan: "Er leven haast geen mensen meer...."



 [ Terug

 

 

 

 

f t