Henk Fien


Nota bene - dit artikel is geschreven naar aanleiding van een kort interview met Fien tijdens een bijeenkomst van het Veluwebataljon - een diepgaand gesprek en een daaruit voortvloeiend uitgebreid artikel schrijven is in die omstandigheden onmogelijk.


Loopbaan

Henk Fien (Kampen, 15 juni 1918 - juli 2019) was in 1945 al getrouwd en in het trotse bezit van een dochtertje toen hij de beslissing nam zich als oorlogsvrijwilliger (OVV'er) aan te melden en in te schepen op de "Nieuw Amsterdam" om de reis naar Nederlands-Indië te ondernemen. Hij zou er, ingedeeld bij het Veluwebataljon, uiteindelijk meer dan twee jaar aan de strijd op Sumatra deelnemen.

Eenmaal in de Oost aangekomen stond het toenmalige Engelse gezag niet toe dat men te Batavia debarkeeFienimalrde en waren de manschappen gedwongen eerst enige tijd door te brengen in Brits-Malakka.

Pas op 15 oktober 1945, toen de verschrikkelijke Bersiap-periode op haar dieptepunt was, kwamen Fien en zijn strijdmakkers uiteindelijk te Tandjong Priok aan. 

Fien werd nu overgeplaatst naar  Sumatra, naar Tangerang, waar hij meer dan een jaar verbleef, en vervolgens naar Padang gezonden. Op beide plaatsen verrichtte hij werkzaamheden ten behoeve van de fourage. 

Na terugkeer in Nederland toog Fien in de functie van kraanmachinist aan het werk bij een betonfabriek in Kampen en ging bij deze werkgever na 33 jaar met pensioen. In zijn vrije tijd was hij al sinds 1955 actief lid, later erelid, van Dahliavereniging De Hanzestad, die als doelstelling het kweken en veredelen van dahlia's had.  

Fien was woonachtig in woonzorgcentrum de Vijverhof in Kampen, waar hij zich tot vlak voor zijn dood als lid van de bewonerscommissie intensief bezig hield met het welzijn van zijn medebewoners. Hij bezocht, voorzover mogelijk,  ieder jaar de bijeenkomst van het Veluwebataljon


f t