Johannetejdeweerd


Nota bene - dit artikel is geschreven naar aanleiding van een kort interview met De Weerd tijdens een bijeenkomst van het Veluwebataljon - een diepgaand gesprek en een daaruit voortvloeiend uitgebreid artikel schrijven is in die omstandigheden onmogelijk.


Loopbaan

Johan de Weerd (Epe, 5 december 1924)  groeide op in Vaassen en was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief binnen het verzet. Ondanks dat hij van zijn vader in eerste instantie geen toestemming kreeg zich als vrijwilliger voor de strijd in Nederlands-Indië aan te melden gelukte dit uiteindelijk toch bij 1-8 RI. Hij keeg  nu in Engeland een militaire training en werd vervolgens per "Nieuw Amsterdam" nweerdemansaar de Oost overgevaren. 

Pas na een verblijf van vier weken op Brits Malakka kregen de troepen van de Engelsen, de toenmalige gezaghebbers in Nederlands-Indië, toestemming te Tandjong Priok te debarkeren.

De Weerd werd nu achtereenvolgens ingedeeld op Java en Sumatra (Padang), waar hij zich eerst bezig hield met de fabricage van grammofoonplaten, waarop boodschappen werden gezet voor familie in Nederland van militairen in de Oost. Later was hij actief bij Radio Padang. 

Na zijn terugkeer in Nederland bleef De Weerd in eerste instantie aan het Nederlandse leger verbonden. In de rang van korporaal werd hij bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, indertijd Prins Bernhard, op de Zwaluwenberg ingeschakeld bij het motortransport.

Nadat hij de dienst verlaten had begon hij met zijn echtgenote een zuivelzaak, "De Gijsbrecht",  aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. 

Anno 2016 is De Weerd nog steeds woonachtig op dit adres, hoewel hij de zuivelzaak al jaren geleden van de hand heeft gedaan. Prins Bernhard en toenmalig Koningin Juliana behielden altijd een warme plaats in zijn hart en hij was dan ook zowel bij de uitvaartplechtigheid van de Prins als bij die van Juliana in 2004 tegenwoordig.

Daarnaast bezoekt De Weerd trouw de jaarlijkse bijeenkomst van zijn oude makkers, die nooit uit zijn gedachten zijn geweest,  van zijn Veluwebatajon.


f t