Cornelis Stoel


Sterven van een soldaat: vader, echtgenoot en kostwinner

Kornelis Stoel (Zonnemaire, 22 april 1913 - Klender, 20 maart 1946), eerste luitenant en ingedeeld bij het Veluwebataljon (1-8 RI), overleed op 20 maart 1946, zes weken na zijn aankomst in de Oost, als gevolg van strijdhandelingen in de provincie Jakarta.Strijdgesnuyveld Stoel was getrouwd en had twee kinderen, waaronder een achtjarig meisje. 

De echtgenote van Stoel hertrouwde nooit en bezocht ook nimmer het graf van Stoel op Ereveld Menteng Poeloe. Stoel en zijn vroege dood zijn nog steeds niet vergeten - familieleden, waaronder Stoels kleinzoon,  bezochten zijn graf op de Erebegraafplaats en onderzochten de omstandigheden die aanleiding gaven tot diens sterven. 

De ontijdige dood van een soldaat, van een vader, echtgenoot en kostwinner, zoals Stoel of tweede luitenant Paul Aguste Alting van Geusau (1862-1894), die stierf tijdens de Lombok-expeditie in 1894, grijpt diep in aller levens in en kan nog decennialang binnen een familie invloed blijven uitoefenen.

Onzichtbare gast tijdens de reünie van het Veluwebataljon

De reünie van het Veluwebataljon op 13 maart 2016 telde veel oud-leden van deze eenheid. Een groot aantal manschappen, zoals bijvoorbeeld Ad van der Burg, is inmP1000198iddels overleden. En toch was er ditmaal een onzichtbare gast present, in de vorm van een foto van Stoel en in de gestalten van zijn kinderen, kleinkinderen en naaste familie. 

Een der aanwezige veteranen greep de kleinzoon, die eerder het graf van zijn grootvader had bezocht in een poging diens persoonlijkheid terug te vinden, bij de hand en vertelde over zijn strijdmakker Kornelis Stoel, die hij op het oorlogsterrein van zeer nabij had leren kennen en waarderen.

Een ander, inmiddels invalide, nam de foto van Stoel op zijn schoot en liet deze niet meer los tot het groepsportret voltooid was.

Het is onmogelijk niet ontroerd te raken bij zoveel blijken dat de eenheid van het Veluwebataljon, ook na zeventig jaar, nog niet verbroken is.

Beelden vertellen vaak meer dan woorden kunnen - hieronder kunt u een filmpje zien van wat wij hierboven trachtten te beschrijven.

 


f t