Krant1

Zie ook het fotoalbum


Geschiedenis

Het oefenrampenterrein of oefencentrum Crailo is anno 2016 onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

Het gebied is gelegen aan de heide tussen Bussum en Hilversum en vormde ooit een onderdeel van de opgeheven Legerplaats Crailo. Het terrein  is opgebouwd uit huizen die getroffen lijken door  een bommenregen, met overal puin, afgebrokkelde muren en verwrongen stukken hout en metaal.

Ieder jaar worden op het oefenrampenterrein een groot aantal leden van de Brandweer opgeleid en trainingen voor de Mobiele Eenheid en arrestatieteams verzorgd.

Korps Mobiele Colonnes (1955-1992) en het oefenrampenterrein

Het Korps Mobiele Colonnes werd aanvankelijk onder de naam Rijks Mobiele Colonnes door de regering opgezet met als doel om met vrijwilligers de Nederlandse burger bij calamiteiten te helpen en beschermen. De thuisbasis van het Korps was de Legerplaats Crailo en haar oefengebied het oefenrampenterrein.Krant2

Omdat slechts weinig mensen in het geval van een oorlogsramp ervoor voelden buiten de eigen woonplaats te worden ingezet om andermans have en goed te helpen beschermen werden de Rijks Mobiele Colonnes in 1955 op militaire leest geschoeid.

Vanaf die tijd, het moment dat het bureau van de Nederlands Territoriaal Bevelhebber werd opgeheven, waaronder het Korps eerder viel,  ressorteerde de eenheid direct onder de Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

De colonnes dienden in de begintijd, toen de korpsen van Bescherming Burgerbevolking nog bestonden, niet ter vervanging maar aanvulling in een regionaal verband. De mobilisatiebestemmingen van het personeel lagen zodoende over het gehele land verspreid.Krant3

Het Korps Mobiele Colonnes werkte, behoudens een kleine staf,  voornamelijk  met (reserve)personeel van de Marine, de Land- en de Luchtmacht.

Rond 1965, het hoogtepunt, telde het Korps Mobiele Colonnes 22 bataljons of colonnes, ongeveer 22.000 man.

De colonnes waren toen ingedeeld in brandweercolonnes, reddingscolonnes en geneeskundige colonnes. Een watervoorzieningscompagnie beschikte over waterzuiveringsinstallaties, nodig in het geval van calamiteiten.  De opleiding voor alle onderdelen werd verzorgd op het oefenrampenterrein te Crailo.

Bij de indiening van de Begroting voor Defensie en Binnenlandse Zaken in 1992 werd in het kader van de bezuinigingen het Korps Mobiele Colonnes met ingang van 1 januari 1993 opgeheven.  De al geplande organisatie van een Commando Rampenbestrijding werd om dezelfde reden afgelast.

Groepen op het oefenrampenterrein

In de loop der tijd oefenden, naast het Korps Mobiele Colonnes, diverse groepen op het oefenrampenterrein, zoals bedrijfsbrandweerploegen en politiehondenbegeleiders.Krant4

Een speciaal project was de harde bijstand, waarbij speciale politiepelotons in de straten van het spookdorp leerden hoe men tegen plunderaars en deserteurs diende op te treden, hoe samenscholingen aan te pakken en woningen te zuiveren.

Op het oefenrampenterrein kon men de moeilijkste omstandigheden, die optraden bij een ramp, nabootsen. De manschappen leerden aldus takelen met brancards, ladders en takels, betonvloeren opensnijden en gasleidingen te onderbreken en zodoende ieder obstakel nemen. 

Anno 2016 wordt het oefenrampenterrein met name gebruikt voor de opleiding der leden van de brandweer, politie en Mobiele Eenheid.

Daarnaast vond op het terrein tot 2015 het re-enactment evenement Bussum Bridgehead plaats. Naast het oefenrampenterrein is Manege Gooi- en Eemland gevestigd.

Zie ook

f t