Achter de lange stalen kopie


Inleiding

De Lange Stallen liggen tussen de Keizerstraat en Achter de Lange Stallen in Breda, vlakbij (aan de oostkant) de in 1897-1899 gebouwde en door genie-officier Wouter Cool ontworpen Chassé-kazerne, die gelegen is aan de Parade. De Lange Stallen, een complex met een lengte van 182 meter, werden in 1765 gebouwd om als onderkomen te dienen voor de paarden der Cavalerie, maar dat was niet steeds de enige functie.

Het gebouw bestond aanvankelijk uit één bouwlaag met een zolderverdieping, waar het hooi voor de paarden werd geborgen. De staldeuren bevonden zich onder de rondbogen, en hierboven waren dakkapellen, voorzien van luiken, aangebracht.  Al snel na de bouw, die ter vervanging diende van houten stallen,  stonden de Lange Stallen eerst als 's Lands Stallen maar al  spoedig als Kazerne de Lange Stallen bekend.

Geschiedenis

Ook stallen hebben zo hun reparaties nodig en zo werd in januari 1807 door luitenant-kolonel ingenieur G.G. Siderins, waarnemer van het Departement van de Schelde en de Maas, een aanbesteding gedaan tot het verrichten van reparaties. Deze aanbesteding Achter de lange stallenvond uiteindelijk op zaterdag 24 januari 1807 plaats in Logement de Prins Kardinaal, alwaar men ook de bestekken in kon zien.

In maart 1845 werd weer een aanbesteding gedaan, ditmaal voor het vergroten van de keukens en het maken van enige kazerne-meubels en op 22 juli 1853 deed men opnieuw een aanbesteding tot het inrichten van een gedeelte van de Lange Stallen tot politiewachtkamer.

In 1868 werd een tweede verdieping aan de Lange Stallen toegevoegd. Waar mensen zijn gebeuren drama's en zo geschiedde het in juni 1869 dat soldaat G.J.V., 27 jaar oud, en ingedeeld bij het zesde regiment infanterie, zich in de rustkamer van de Lange Stallen ophing. De reden voor deze wanhoopsdaad was, zo fluisterde men, gelegen in een ongelukkige liefdesgeschiedenis.

De functie, kazerne annex stalling van paarden, van de Lange Stallen stond in 1899, mede door de bouw die indertijd plaats vond van de Chassé-kazerne, ter discussie en men overwoog indertijd dus al een wijziging van het bestemmingsplan.

Uiteindelijk werden de meeste kazernes in Breda ontdaan van hun oorspronkelijke functie en in 1980  ook de Lange Stallen, in opdracht van de Gemeente Breda, verbouwd tot eenheden voor een-  en tweepersoonshuishoudens en ateliers. Het gebouw zelf is opgenomen op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

 

f t