Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Militair bouwwerk Categorie: Militair bouwwerk - artikelen | Gepubliceerd: 09 december 2014

Van links naar rechts fort


Zie ook het fotoalbum


Beschrijving

De bouw van Fort Ronduit in Naarden, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, begon in de jaren zeventig van dePoterne negentiende eeuw. Fort Ronduit is een polygonaal fort. De kazerne, voltooid in 1874 en met dertien overwelfde lokalen, omvat onder meer verblijfsruimtes voor de manschappen en officieren, bergplaatsen voor geschut en een keuken.

Op het terrein van het fort liggen, naast de kazerne, nog een poorthuis en een wachthuis annex munitiebergplaats. Over de westelijk gelegen gracht bevindt zich een kraanbrug en achterin het terrein zijn twee poternes die ooit  naar de frontbatterijen voerden, gesitueerd. Het terrein van het fort is vrij toegankelijk maar het inwendige van de gebouwen is dat niet.  

Eerdere forten en verdedingsfunctie

Op de plek waar Fort Ronduit gebouwd werd lag eerder een gesloten verdedigingswerk (redoute), gebouwd in 1747. In 1786 werd deze vervangen door een aarden verdedigingswerk (retranchement), maar mede door de inwerking van de getijden ging dit fort verloren.

De functie van Fort Ronduit was om de buitendijkse gronden ten noorden van de stad Naarden te bestrijken om zo een eventuele doortocht van de vijand te verhinderen.

Zie ook


[ Terug ]