Old meets new


Het Veluwebataljon en het Regiment Oranje-Gelderland

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van I-8 RI, ook bekend als het Veluwebataljon of "de Haantjes", gehouden op 14 april 2016 in de Generaal Spoorkazerne in Ermelo, was ook majoor der infanterie Peter Marx present.

Deze officier valt onder het Regiment Infanterie Oranje Gelderland; het regiment waaronder 45 Pantserinfanteriebataljon (met daarin de “Hanencompagnie”) valt, en dat weer deel uitmaakt van 43 Gemechaniseerde Brigade.
 

Het Regiment Infanterie Oranje-Gelderland nam in 1950 de plaats in van het Vijfde Regiment Infanterie en zet onder meer de tradities van het Achtste Regiment Infanterie voort.  Dit Regiment, voor een deel eerder al genoemd, streed tijdens het gevecht om de Grebbeberg (in 1940) en was later actief in de Oost

Ontmoeting tussen jonge en oude veteranen

Marx (1981) volgde bij de Koninklijke Militaire Academie de lang model officiersopleiding (Infanterie) en werd na afronding van zijn opleiding eerst bij 44 Pantserinfanteriebataljon JWF als pelotonscommandant geplaatst om vervolgens compagniescommandant te worden bij 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland.
Samen aan de lunch

In 2006 (Task Force Uruzgan 1, in de rang van eerste luitenant pelotonscommandant van het tweede peloton) en 2012 nam hij deel aan de missie in Afghanistan en in 2015 was hij actief in Irak.
 
Anno 2016 is Marx in de functie van stafofficier Afdeling Bestuursondersteuning werkzaam bij de staf der Landmacht in Utrecht en houdt hij zich bezig met de positie van de Landmacht in de toekomst. 
 

Gestimuleerd door de nauwe historische banden van zijn Regiment Oranje-Gelderland met het Veluwebataljon alsmede ook uit persoonlijke interesse in 1-8 RI en haar leden nam Marx deel aan de jaarlijkse bijeenkomst der Haantjes in de Generaal Spoorkazerne in Ermelo.

Uit de geaInnig verbondennimeerde gesprekken tussen hem en de vele oud-militairen bleek een verbondenheid der veteranen die leeftijd ver overstijgt. 

In beider beleving vielen alle verschillen weg en bleven slechts de overeenkomsten,  die een gezamelijke verleden in actieve dienst van het Vaderland kenmerkt, over. 

Bij herdenkingen en andere festiviteiten van het Regiment Oranje-Gelderland worden de oudere wapenbroeders daarnaast steeds uitgenodigd deel te nemen aan de bijbehorende ceremonies en plechtigheden. 

Daar waar de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, generaal Bart Hoitink, tijdens een eerdere ontmoeting slechts een theoretisch kader van samenwerking tussen oude en jonge veteranen wist te schetsten wordt deze door het Regiment Oranje-Gelderland en de oud-militairen van het Veluwebataljon schtterend in de praktijk gebracht.   


f t