Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Evenementen eenheden Categorie: Artikelen evenementen eenheden | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

 

Detachement ere escorte Cavalerie en zicht op het spreekgestoelte2

  


Voor meer foto's zie het album. Zie ook voetnootjes in de geschiedenis, over Huzaren van Boreel die gesneuveld zijn.


Inleiding

Op zaterdag 21 september 2013 vond op het terrein van de Prins Bernhardkazerne, ons bekend van het cavaleriemuseum, de grote 200 jaar Huzaren van Boreel reünie plaats. Op het terrein, schuin achter het museumgebouw, was een witte tent geplaatst, waar de eerste bezoekers iets konden drinken, elkaar begroeten en contact konden opnemen met medewerkers van het Veteraneninstituut. Om de tent heen waren kleine standjes geplaatst waar parafernalia gekocht konden worden. Omstreeks half 11 werd middels een speaker het programma van de dag omgeroepen en in de tussentijd speelde het Reünieorkest Trompettercorps der Cavalerie muziek.

Om 11 uur had men zich verzameld rondom het Cavaleriemonument en leidde kolonel Rob van Zanten, commandant Regiment Huzaren van Boreel, de nu volgende ceremonie in. Diverse bataljons en brigades stelden zich op het terrein op, waaronder een detachement ere-escorte Cavalerie, waarvan de paarden ietwat onwillig waren. Vervolgens werd het vaandel van het Regiment Huzaren van Boreel binnengedragen en het Wilhelmus gespeeld.

Legermensen onder elkaar - kopieJong of oud iedereen had een leuke dag2

 

 

 

 

 

 

Toespraak van Boreel

Kapitein luitenant ter zee arts jonkheer J.J. Boreel nam hierna het woord: hij refereerde aan de lange historie van de Huzaren van Boreel en zei dat hij er trots op was dat, terwijl de familie Boreel al heel lang bestaat, de Huzaren van Boreel ook hun tweehonderdjarig bestaan kunnen vieren.  Hij memoreerde de vele veldslagen waarbij de Huzaren actief waren, zoals Waterloo, de meidagen van 1940, de Politionele Acties in Nederlands-Indië, de missies naar Bosnië en Afghanistan, en herdacht hun wapenfeiten. In zijn functie van kapitein luitenant ter zee refereerde hij, zo zei hij, ook met plezier aan de maritieme missies tegen piraterij.

Boreel herinnerde nogmaals aan zijn familie toen hij meldde dat de leden er trots op waren hun naam met het regiment te delen en hij de huzarengroet overbracht van zijn oom Jan Boreel. Hij zei dat hij al vijftien jaar onderdelen van de Huzaren van Boreel bezocht en iedere keer getroffen werd door de vakbekwaamheid, het improvisatievermogen en de moed van het regiment. Volgens Boreel, en dat was wel het ultieme compliment, komende van een zeeofficier, kon men bij de Marine nog veel leren van de Huzaren van Boreel. Maar hij ging nog verder en zei: ik vind de Huzaren van Boreel een prachtonderdeel waar de Nederlander trots op mag zijn en als een Boreel deel ik in die trots! Hij eindigde zijn gloedvolle toespraak met de woorden: Gefeliciteerd met het 200 jarig bestaan! Ik dank u, Boreel! 

Boreel onder veteranen - kopieSigneren van boeken2 - kopie

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking

De vlag werd halfstok gehesen en men was een paar minuten stil. In het kader van het 200 jarige bestaan van de Huzaren van Boreel reisde een delegatie van de Huzaren, waaronder ook overste Bert Johan, de jongste officier en een onderofficier, van 19 tot en met 29 augustus door Java, waar men kransen legde bij de diverse begraafplaatsen, zoals ereveld Candi en Chimahi. Hieraan werd door de volgende spreker gerefereerd en de gevallenen aldaar werden door hem herdacht met de woorden van generaal Simon Spoor: Voor veiligheid en recht.

Volgens de spreker konden vrede en veiligheid onrecht betekenen in de ogen van een bepaalde groep;  men diende echter de werkelijkheid en waarheid goed in het oog te houden en de jongens, die tijdens het brengen van veiligheid en recht, in de context van die tijd, gesneuveld waren, als helden te beschouwen.  Wij moeten hen aldus met diep respect en dank herdenken. Zij waren, zijn en blijven helden die gesneuveld zijn voor veiligheid en recht.  

De familie Boreel legde nu een krans bij het Cavaleriemonument en de overige gasten werden uitgenodigd langs het monument te defileren. De vlag werd weer in top gehesen. De bijeenkomst eindigde met de vrolijke muziek van de Boreelmars: Wij zijn de huzaren, huzaren van Boreel. Wij kunnen trots zijn op de Cavalerie; de Huzaren van Boreel vormen het laatste regiment van dit ooit zo roemruchte legeronderdeel.

Namen op monumentOpdat wij niet vergeten - kopieSymboliek

 

 

  

 

 

Diverse ontmoetingen

Wij bekeken zo eens de aankomst van veteranen, hoogwaardigheidbekleders en andere bezoekers en ontmoetten als eerste Marius van Glahn, diens vrouw Atie en zijn vroegere dienstmakker in Nederlands-Indië tijdens de Politionele AcMarinus van Glahn in de rolstoel wachtmeester HvB tijdens de Politionele Acties echtgenote en M. Poolman geweerhersteller - kopieties (1948) M. Poolman. Van Glahn was indertijd actief als wachtmeester bij de Huzaren van Boreel en Poolman was meester wapenhersteller. Zij zagen elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer terug dankzij deze feestelijke bijeenkomst. 

Wij hopen dat de Huzaren van Boreel de volgende tweehonderd jaar in goede staat overleven. Politiek gezien vrezen wij het ergste maar wanneer wij mannen als kapitein luitenant ter zee arts jonkheer J.J. Boreel zien en horen spreken, de actief dienende militairen tijdens de bijeenkomst in actie zien en de veteranen horen over hun acties in het verleden en heden, wie weet... zijn wij dan iets te pessimistisch ingesteld.

Het was een waar genoegen en een hele eer om bij deze plechtigheid aanwezig te mogen zijn. Alle hulde voor verleden, heden en toekomst.  Voor de Huzaren van Boreel! 


Zie ook


[ Terug ]