P1340560

 


Waar gebeurd verhaal, afkomstig uit "Tussen Sawah's en Bergen" (1948) en geschreven door sergeant J. Lieste


 Een stralende ochtend

Het was een stralende tropenochtend. De bergen aan de horizon verhieven zich majestueus tegen de diep-blauwe achtergrond. De stralen van de zon deden de lucht boven hun groen beboste flanken trillen van de warmte. 

Vredig werkten de tani's met de ploeg en de karbauw op de sawahs, die terrasgewijs tegen de hellingen der heuvels lagen. Als een slang slingerde de kali, waarvan de bedding bezaaid was met grote en kleine rotsblokken, door het landschap.  De natuur was vredig op deze vroege morgen. 

Langzaam kropen een zestal trucks, volgeladen met mannen in camouflage-uniform en de spuit op de rug, tegen de steile weg op. Zij werden vooraf gegaan door de commandowagen met de commandogroep. Twee compagnieën rukten uit voor een zuiveringsactie. 

Zuiveringsactie van twee compagnieën

Halverwege de helling stopte de colonne en stapten de mannen uit. Na een paar laatste instructies vertrokken de manschappen naar het uitgangspunt van de te houden actie.  Vanaf hier verdeelden de soldaten zich over het terrein.P1340514 De commandogroep bleef achter op een hoge heuvel, van waar  men een schitterend overzicht had  over het operatieterrein. 

Een radio-operator hield verbinding met de troepen in het veld en gaf commando's van de operatie-commandant door. Bij iedere groep in het veld was een "Walkie-Talkie"-man ingedeeld, die op zijn beurt verbinding hield met  de andere -en de commandogroep. 

Eén peloton trok langzaam langs een smalle weg voorwaarts. Hun doel was kampong X vanuit noordelijke richting ongemerkt te benaderen. Dit dorp was berucht vanwege de aanwezigheid van troepen rampokkers en terroristen. Langzaam ging het voorwaarts. Dertig paar ogen gingen speurend naar rechts, naar links, naar voren, naar achteren en naar boven. De vijand zat in de buurt en men was op zijn hoede. 

Er werd geen woord gesproken behalve een zacht gefluisterd commando. Soms hoorde men de stem van radio-operator "Kees", die contact diende te houden met de andere pelotons en de commandogroep.  "Hallo, hier Otto één, hier Otto één, bericht voor...... Over!" Radio-operator "Kees" kreeg het warm van het patrouilleren met een zwaar apparaat in zijn nek. Evengoed vond hij het prachtig werk want hij had steeds een belangrijke taak te vervullen. 

De vijand slaat toe

De groep mannen hield halt bij de rand van een klapperbos. Voor hen strekte zich een sawahveld uit met aan de overkant de beoogde kampong. Niets leek in het door struikgewas en hoge bomen omzoomde dorpje op onraad te duiden. "Kees" seinde: "Hallo hier. Otto één hier, Otto één. Wij naderen kampong X. Nog geen tegenstand. Over!" De commandant nam intussen het terrein en de kampong met zijn verrekijker in ogenschouw. Hij besloot te trachten ongemerkt voorwaarts te gaan en de kampong vanuit deze richting binnen te dringen.  

"Kees" gaf dit bericht direct door aan de commandogroep. Langzaam verliet het peloton de rand van het klapperbos en ging kruipend voorwaarts, waarbij "Kees" hen steeds volgde. Plotseling verbrak een knetterende salvo van een machinegeweer de stilte. De colonne was ontdekt en een hels vuur brak los. P1340615 Ogenblikkelijk gaf "Kees" deze catastrofe door aan de commandopost.  De mannen kropen, onder het vuur door, voorwaarts. Tegelijkertijd nam de brengroep de kampong onder vuur. 

De dood  van "Kees"

"Kees", die de troep volgde, rees gedurende een moment te ver omhoog en voelde een stekende pijn in zijn borst. Een rode mist zweefde voor zijn ogen en een hevige pijn deed zijn mond vertrekken. Zijn hand tastte naar de plaats  waar hij getroffen was. Heel even hoorde of zag hij niets meer maar toen opende hij voorzichtig zijn ogen en zag de radio naast zich op de grond. 

Een van zijn laatste gedachten was: "De mannen mogen niet zonder verbinding blijven". "Kees" greep zijn microfoon en seinde, terwijl zijn stem steeds zwakker werd: "Hallo, hier Otto één met een O-bericht. Ben gewond, zoek plaatsvervanger. Ove......" Toen viel zijn hoofd opzij terwijl hij de microfoon nog steeds in zijn hand geklemd hield. Een dokter en de plaatvervangende radio-operator waren snel ter plaatse. 

De arts onderzocht "Kees" maar schudde zijn hoofd, waarna de nieuwe radio-operator het droevige bericht direct doorseinde naar de commandogroep: "Hier Otto één, "Kees" gesneuveld. Over." Getrouw tot in de dood had "Kees" zijn plicht gedaan en tot zijn laatste ademtocht de verbinding gehandhaafd. En toen liet de dood zijn hoofd opzij vallen, terwijl de microfoon in zijn verkillende hand geklemd bleef. 


 

f t