Lijk van een dode Nederlandse militair januari 1947


Inleiding

De afgelopen tientallen jaren verschenen en verschijnen nog steeds in kranten, tijdschriften en boeken vele artikelen over de zogenaamde "oorlogsmisdaden" van Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië gedurende de periode 1945-1950. Leonardus RHvBoreel

Om hun punt kracht bij te zetten gebruiken de auteurs veelal foto's van gesneuvelde Indonesiërs, consequent "vrijheidsstrijders" genoemd. De reden dat er echter van de duizenden Nederlandse jongens die sneuvelden vrijwel geen foto's bestaan is omdat deze op last van de Nederlandse overheid verwijderd zijn

U kunt deze vernietigingsdrang onder meer ook zien aan het feit dat de regering opdracht gaf door de overheid afgekeurde foto's te doen verdwijnen of de negatieven te bekrassen. In dit artikel ziet u een dergelijke foto, met identificatie van de slachtoffers, en de context waarin zij  stierven. 

Het is diep te betreuren dat de overheid op een dergelijke wijze met dit soort foto's omging. Geen van de ouders of echtgenotes van de gesneuvelde militairen werd ooit in de gelegenheid gesteld het (tijdelijke) graf van hun zoon of man in Indonesië te bezoeken. Een foto had hen meer informatie kunnen verschaffen dan een afbeelding van het standaardkruis op een Erebegraafplaats. 

Bezetting van Blitar: Huzaren van Boreel Overhof en Nies gesneuveld

Eind december 1948 bleek het plaatsje Wingi al bezet te zijn door een regiment Grenadiers, die te voet een kortere route had genomen. Het Regiment Huzaren van Boreel kreeg daarom de opdracht snel op te rukken naar Blitar, gelegen ten zuidwesten van Malang. Ondanks de vele wegversperringen verliep de tocht tamelijk snel.  

Bezetting van Blitar 22 december 1948. twee gesneuvelde militairen van 3 2 Huzaren van Boreel

Toen men Blitar uiteindelijk bereikte leek de stad uitgestorven. Iets buiten de plaats werden de 14 manschappen echter gedwongen te stoppen voor een gesaboteerde brug, waar nadere instructies moesten worden afgewacht.

Ineens klonk een angstaanjagend geschreeuw vanuit een vijandelijke troep van honderd man en werd het vuur op de Huzaren van Boreel geopend. 

De kogelregel werd beantwoord door schoten uit mitrailleurs en geweren. Met name de Humber, uitgerust met een zware mitrailleur, verhinderde dat er meer gewonden vielen.Niesepies

Het vijandelijk vuur werd hierdoor en doordat een groep infanteristen te hulp schoot tot zwijgen gebracht. De chauffeur van de Humber raakte tijdens het gevecht door een buikschot gewond. In totaal vielen er tijdens de strijd om en rond Blitar acht doden en veertien gewonden. 

Op 21 december 1948 sneuvelden twee Huzaren van Boreel tijdens de strijd bij de bezetting van en gevechten rond Blitar. Dat waren: Franciscus Leonardus Overhof (Maastricht, 1 oktober 1927 - Blitar, 21 december 1948), Huzaar Eerste Klasse, 3-2 RH Boreel en Peter Johannes Mathias Hubertus Nies (Nederweert, 28 november 1925 - Blitar, 21 december 1948), Huzaar 3-2 RH Boreel

Nies bereikte de leeftijd van 23 jaar, Overhof werd slechts 21. Hun ontzielde lichamen baarde men tijdelijk op in een schoolgebouw in Blitar. Overhof en NIes werden later herbegraven op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja. Van hen en de strijd die zij in opdracht van de Nederlandse regering streden resten slechts een bekraste foto van hun stoffelijke overschotten en de standaard kruizen op de Erebegraafplaats in Soerabaja. 


 

f t