Mariniers


Klik op deze link voor het fotoalbum. De foto's en bijbehorende teksten zijn afkomstig uit het boek: "Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. Samengesteld door Tweede Luitenant H.A. Wilmar" (1947). 

f t