Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koreaoorlog Categorie: Korea-oorlog diverse artikelen | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

Oorlog in Korea


In de jaren vijfig vond een grote uitzending van troepen plaats; dat was ten tijde van de Koreaanse oorlog. In de ochtend van 25 juni 1950 viel Noord–Korea Zuid-Korea binnen en pas in juli 1953 werd een wapenstilstand bereikt. Noord-Korea werd gesteund door de Sovjet Unie en China en Zuid-Korea door het Westen. 

Op 25 juni werd Noord-Korea door de Veiligheidsraad veroordeeld tot agressor en werden de lidstaten opgeroepen steun te geven aan Zuid-Korea, waaraan 15 gehoor gaven. Deze contingenten vielen onder het United Command, aangevoerd door generaal MacArthur. Field of honorOp 3 juli 1950 besloot de Nederlandse regering tot het zenden van torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen; dit was het eerste schip van in totaal zes die deel uitmaakte van de United Nations Naval Forces. Op 8 september werd bekend dat Nederland verder een bataljon van 700 man aan de strijd zou bijdragen, dat zou bestaan uit vrijwilligers.

Het 631 man tellende Nederlands Detachement Verenigde Naties werd op 26 oktober 1950 ingescheept naar Korea, waar het ingedeeld werd bij het 38th Regiment van de 2nd Infantry Division en eind december 1950 naar het front vertrok.  Aldaar hielp het de terugtocht van de Amerikanen te dekken en Chinese en Noord –Koreaanse aanvallen te stuiten.

Tijdens de gevechten (bij Hoengsong) kwamen 17 Nederlanders, waaronder luitenant–kolonel M.P.A. den Ouden, om het leven.  Na de wapenstilstand van juli 1953 vervulde het bataljon bewakingstaken langs de demarcatielijn tot 30 september 1954, toen het van zijn taken werd ontheven. In totaal kostte de strijd aan 123 Nederlanders het leven.  De totale kosten voor Nederland waren 67 miljoen gulden.  Een bekende deelnemer aan deze missie was majoor Marinus Petrus Antonius den Ouden, commandant van het Nederlands Detachement Verenigde Naties. Hij sneuvelde tijdens de missie en werd postuum benoemd tot ridder in de Militaire Willems-Orde. Voorheen had hij deel uitgemaakt van het KNIL en was hij na de Tweede Wereldoorlog actief geweest bij het Korps Speciale Troepen.

Een andere militair die deelnam aan de Koreaanse oorlog was de latere generaal-majoor titulair G.N. Tack.  Hij vertrok in september 1950 (tot oktober 1951) om zaken met de Amerikanen te bespreken in Tokio. In november werd hij, in de rang van kapitein, ingezet in de Centrale Sector, functie S3 (operatie en training).  

Tack raakte gewond tijdens de strijd tegen de Chinezen bij Hoengsong, waar Den Ouden sneuvelde en was later onder meer werkzaam als chef staf van de territoriaal bevelhebber Zuid en adjudant van de Koningin.  Hij was tevens voorzitter van de Vereniging  Oud Korea-Strijders. (bron: Terug van weggeweest, bladzijde 10). Officieel duurde de oorlog in Korea van 16 juli 1950 tot 24 januari 1955.

Zie hier voor meer informatie over deelnemende militairen