116559122 4150121475061815 6644524933506703820 o


 ZIe hier voor het fotoalum


Reddingsactie van een groep christelijke Niassers 

2 augustus 1947. Een versterkte patrouille vrijwilligers trok het veld in om een groep christen Niassers te redden uit de handen van een islamitische terreurgroep ten noorden van Padang. Toen deze werd bereikt werd eerst een nacht gewaakt om de groep compleet te krijgen. Kees Somers was wachtcommandant van 23h tot 3h.
 
Zo gauw het licht werd namen de vrijwilligers een 116587315 4150119918395304 6510164492063962154 ohele karavaan Niassers, zo'n 900 mensen, mee naar Pasar Oesang. In het bivak van de Jagers werden ze gevoed en kregen ze medische behandelingen. Ondervoed, gekleed in boomschors.
 
Deze Niassers waren zwaar aangepakt door de islamitische Minangkabauers en door de Japanse militairen. Vele slachtoffers. Ze waren samengedrongen in Tandjoeng Basoeng. Toen deze mensen waren gered gaven ze de dag erna aan dat er nog meer van hen zich schuilhielden in de bebossing voor de TNI die hen de hals wilde afsnijden. 
 
Opnieuw ging een patrouille vrijwillige Jagers er op uit, vond ze, schakelden tegenstand uit, en namen ze mee terug naar hun kamp met wat vee en wat bezittingen. Aangekomen bij het kamp pakte een oud baasje een trompet, blies het Wilhelmus en honderden Niassers zongen het Wilhelmus in het Maleis mee.
 
Kippenvel. Wel geweld gebruikt door de Jagers maar om de tegenstand van de TNI en islamitische splintergroepen ter plekke over de kling te jagen. Mijn vader was bij beide acties vrijwilliger. Trots op! Zou dit het landelijke onderzoek halen? Ik denk het niet. 
f t